Umrepha uzokhipha izingoma nomngani

Sizwe Sibiya

Ngemuva kokusebenza bebodwa iminyaka emibili, uBlxckie nomngane wakhe wakudala uLeodaleo baphinde bahlangana ukuze bakhiphe enye i-albhamu yesibili ebizwa nge-Lovely Brothers EP.

“Ngiyazi ukuthi sekunesikhathi eside ningawuzwa umculo omusha. Kodwa namuhla ngethula kini i-albhamu yethu yakamuva ethi-Lovely Brothers 2,” kumemezela uLeodaleo obejabule ku-Instagram.

Bobabili labaculi abaqhamuka eThekwini bake basebenza ndawonye engomeni abaykhipha ngoLwezi 2021 enesihloko esithi “Utshwala” okukhona kuyo nomdidiyeli womculo uDr Peppa kanye no-031 Choppa. Kodwa abakavezi ukuthi hlobo luni lwezingoma abazibekele abalandeli be-hip hop njengoba bobabili berepha ngendlela ehlukile.

“Kuningi okushintshile kwaba ngcono kuleminyaka engiyisebenzile ngakho-ke ngithemba ukuthi nizowuthokozela lo msebenzi esiwuhlanganisele nina njengabalandeli bethu,” kusho uLeodaleo, echaza ngobuciko bekhava yabo yesibili ye-EP.

NgoLwesine, laba bobabili bakhiphe   ividiyo ekhombisa izinhlamvu zamagama engoma ethi-love okuyingoma yesithathu kwi-EP, ephinde yakhiqizwa umrepha onamakhono amaningi, uBlxckie. Okwenziwe uBlxckie okusha kuzosiza abalandeli bathole injabulo njengoba bezobuka izingoma ze-EP ezintsha.

I-Lovely Brothers 2 ikhishwe ngomhlaka-22 kuMasingana kuzo zonke izinkundla eziphethe umculo.

“Ngibonga ngokukhethekile abafowethu abangisizile ukuba ngiqhamuke nalokhu,” kusho uLeodaleo, ebala uBlxckie noHerc Cut The Lights, ongumdidiyeli werekhodi nonjiniyela womsindo walo msebenzi.

Umthombo wesithombe: Instagram

Scrolla World Cup Quiz