Umqwali wezintaba wase-Limpopo ugibele intaba i-Kilimanjaro

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Umqwali wezintaba wase-Tzaneen e-Limpopo uMatalane Mokgatla ugibele intaba i-Kilimanjaro e-Tanzania okuyintaba ephakeme kunazo zonke e-Afrika kanti lokhu ukwenze emzamweni wokukhuthaza amadoda ukuthi akhulume ngokuhlukunyezwa kwawo.

Eminyakeni edlule uMokgatla, oyimbongi ophinde abe umbhali wesi-Pedi usebenzise izinkundla zokuxhumana ukuze avumele abesilisa ukuthi bacobelelane ngolwazi abanalo mayelana nalokhu. Wenze iziphakamiso ngemigudu lapho amadoda ahlukunyeziwe angafuna khona usizo.

Uhambo lwakhe olude oluya e-Uhuru luqale ngoLwesibili lwaphela ngoLwesithathu.

Kwividiyo ayisebenzisile ukuqopha uhambo lwakhe uthe isigaba sokuqala sokuqwala izintaba yisona esinzima kakhulu kodwa ubezimisele ngokuqeda akuqalile.

“Kunesikhathi lapho ngisho nezingubo zami emhlane kanye nezicathulo zami [bekuzwakala] kusinda kakhulu.”

NgoLwesithathu obekuwusuku lwesibili lwalolu hambo umqansa uqale ngehora lokuqala ekuseni. Isimo sezulu besivuma; umoya ubungekho futhi inyanga egcwele ibikhanyisa indawo.

Ngemuva kokufika phezulu entabeni i-Kilimanjaro, uMokgatla ungene ezinkundleni zokuxhumana wathi: “Bekungelula kodwa sifinyelele phezulu.”

“Isifiso sami ukuthi abesilisa bakhulume ngezingqinamba zabo bayeke ukuzibulala ngoba bebalekela ukuhlukumezeka.

“Ngiyafisa ukuthi amaphoyisa awabhekisise amacala okuhlukunyezwa abikwa ngamadoda ngaphandle kokuwaxosha noma enze inhlekisa ngobuhlungu ababuzwayo.

“Ngifisa ukuthi umfana omncane athole ukwesekwa nokunakwa okufana nalokho lokutholwa amantombazane uma ebika amacala okunukubezwa ngokocansi,” engeza.

UMatalane wengeze ngokuthi i-Men Speak Out imfundise “ukuba ngumuntu” nokuthi acele usizo uma kunesidingo.

“Impilo ayikho nzima uma uzama ukuthola usizo; uyaqaphela ukuthi abantu banendaba ngempela.”

UMatalane uthe lolu hambo lumvumele ukuthi ahlangane nabanye abaqwala izintaba abavela emhlabeni wonke nabo abaxoxe ngezinto abahlangabezane nazo ngokuqwala izintaba.

Esesithombeni esingenhla: UMatalane Mokgatla

Izihloko zakamuva