Umphakathi waseKhayelitsha ufuna ubulungiswa ngokubulawa kwentombazane (18)

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Amalungu omphakathi aseKhayelitsha eKapa agcwale imigwaqo ebhikisha mayelana nezinga eliphezulu lobugebengu elikhungethe indawo yawo.

NgoLwesine, amalungu e-forum Yabesilisa, Izinkonzo Zokuhlunyeleliswa Kwezimilo kanye nabanye ababambiqhaza bahlangane nezakhamuzi ezikhathazekile emashini ebibanjelwe endaweni yase-Site C.

Abakulwelayo: bafuna ubulungiswa ngokubulawa kukaSikelelwa Moni obeneminyaka engu-18.

USikelelwa obefunda u-Grade 11, kuthiwa wanukubezwa ngokocansi wabulawa ngabantu ayebathatha njengabangani.

Induna uSandile Sigcawu, oyilungu leSigcawu saMadoda uzwakalise ukuphuthuma ngokuhlela le mashi, wathi: “Kuthe uma sizwa ngokubulawa kwale ntokazi sabona ukuthi kumele singenelele size sizokweseka umndeni futhi sibazise ukuthi sizoqinisekisa ukuthi kwenziwa okulungile.”

Umphakathi ubuthene ukuze uhloniphe impilo kaSikelelwa, bakhanyisa amakhandlela lapho adlulele khona kabuhlungu futhi babeka izimbali njengokuhlonipha isisulu.

Inkosi uSigcawu igcizelele ukubaluleka kokubambisana ekulweni nobugebengu nokuvikela abesifazane nezingane.

“Asizile ukuzosho ukuthi akuwona wonke amadoda angababulali. Silapha ukuze umndeni nomphakathi wazi ukuthi ubuhlungu babo buyizinhlungu zethu. Asizile ukuzovikela amadoda kodwa sithi amadoda angenza kangcono ekuvikeleni abesifazane nezingane.”

UMnuz John Magalaganqa oyilungu lomndeni elidabukile, udlulise ukubonga ngokuphuma koxhaso nobumbano kubantu angabazi.

“Siyakuthokozela ukwesekwa ngabantu abangasazi. Ukulahlekelwa ingane kanje kuyiphupho elibi kakhulu engingalifiseli muntu.”

Ubuhlungu bomndeni buhlanganiswe nezimo ezishaqisayo zokushona kukaSikelelwa.

UMagalaganqa uthe: “Kuyashaqisa futhi kushiya imibuzo eminingi ukuthi kungani abantu abejwayele ukuhamba nabo befike bazombiza, nokuthe ngokuhamba kwesikhathi watholwa eshonile emijondolo eqhele ngamakhilomitha ambalwa ukusuka kubo. Kwenzekeni, bamenzeni?”

Efunela umndeni wakhe ubulungiswa, uMagalaganqa uzwakalise ukuthi unethemba lokuthi basazoqhubeka baboshwe abasolwa futhi nezimpendulo zizotholakala.

“Uyedwa umsolwa osaboshiwe kuze kube manje, silindele ukuthi kuboshwe abanye futhi sinethemba lokuthi bazositshela ukuthi ubenzeni ukuze bamenze into efana nale. Sizwe kuthiwa udliswe izidakamizwa ngaphambi kokuthi adlwengulwe.”

Umelaphi wendabuko uThembisa Skaap ugcizelele ukubaluleka kokuthi abazali bavumele izingane zabo zibhekane nemiphumela yezenzo zazo.

“Abantu kumele bayeke ukuthumela izingane zabo ezinyangeni njalo uma zenze ubugebengu. Mababhekane nemiphumela ukuze ngokuzayo bacabange kabili ngaphambi kokuba benze ubugebengu,” kusho uSkaap.

Ilungu lomphakathi elikhathazekile, elikhethe ukungadalulwa linxuse ukuthi kube nokuqina emacaleni obugebengu, lazwakalisa nokungabaza ngokusebenza ngempumelelo kohlelo lwezobulungiswa.

“Sesifikile isikhathi sokujezisa noma ngubani owenza ubugebengu. Ngeke sithembe ukuthi umthetho uzowenza umsebenzi wawo. Abantu balahlekelwa izimpilo zabo ekubeni abenzi bobubi bayaziwa, kodwa abenziwa lutho ngenxa yokungasebenzi kwezobulungiswa bethu.”

Esithombeni esingenhla: Ngokukhombisa ubumbano nokuzimisela okunamandla, umphakathi waseKhayelitsha kanye nabezomthetho kanye nezinhlangano zomphakathi bafunge ukuthi bazoqhubeka kuze kube ubulungiswa buyenziwa ngokubulawa kukaSikelelwa Moni kanye nokuphepha komphakathi wabo.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva