Umphakathi wase-KZN ubhekene nekusasa elingenamanzi

Celani Sikhakhane

Ukuwa kukaMasipala wesiFunda uMkhanyakude enyakatho ye-KZN sekuholele ekutheni wehluleke ukukhokhela abahlinzeka ngamanzi isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezintathu.

UDreyer Senekal, ongumnikazi wedamu elikhulu eJozini, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uhlela ukuhoxisa imisebenzi yakhe.

Lokhu kusho ukuthi izikole, izibhedlela, iziteshi zamaphoyisa nezinye izikhungo ezibucayi zingaphelelwa ngamanzi maduze.

Lesi sifunda singesinye esimpofu kakhulu esifundazweni futhi siphakathi kwesomiso esibi. UMasipala wesiFunda ubhekene nokungazinzi kwezepolitiki futhi uhlulekile ukwamukela isabelomali sawo sonyaka.

USenekal uthe ubelokhu elwela ukuthi akhokhelwe, kodwa akekho ozimisele ngokubakhulumela noma amuphendule.

“Okungikhathaza kakhulu ukuthi uma sengizihoxisa izinsiza zami, abantu abaningi bazohlupheka kodwa anginayo enye indlela engingenza ngayo,” kusho uSenekal.

“Njengoba ngihlinzeka ngezinsizakalo zami ngaphandle kokukhokhelwa, ngilahlekelwa yimali eningi kagesi nezinye izinto zokumpompa nokuhlanza amanzi”.

Umphathi wezokuxhumana eMkhanyakude, uMduduzi Dlamini, uveze ukuthi uMasipala usenkingeni yezezimali futhi uSenekal akuyena yedwa ohlinzeka ngezinsizakalo ongakhokhelwe.

“Bekufanele umkhandlu ugunyaze isabelomali ngoNhlaba, kodwa isimo saqhubeka kwaze kwafika lapho umkhandlu uhluleka khona ukuhlangabezana nomnqamulajuqu womhla zingama-30 kuNhlangulana wokuletha umbiko wawo kuMgcinimafa Wesifundazwe,” esho.

“Asinayo ngisho imali yokukhokhela abasebenzi bethu imiholo yabo kwi-akhawunti yethu”.

Uthe lolu daba seluxazululiwe futhi sebelinde isabelomali sabo sonyaka okufanele sifakwe esontweni lokuqala likaMandulo.

Uthembise ukuthi bonke abahlinzeka ngemisebenzi, kubandakanya uSenekal bazobe sebekhokhelwe ngeviki lesibili likaMandulo.

Izihloko zakamuva