Umphakathi wamaKhoisan ukhala ngokunganakwa kwezikhalo zabo 

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Amalungu omphakathi wama-Khoisan asuse umsindo ngoMgqibelo ebusuku akanisa ngaphandle kwase-Nasrec eGoli lapho kuqhubeka khona ingqungquthela ye-ANC.

Akekho noyedwa ngisho noMengameli Cyril Ramaphosa nanoma ngubani okubuholi be-ANC oke wawunaka umbhikisho wabo. Leli qembu lifunge lagomela ukuthi lizoqhubeka nokuhlala ngaphandle kwalesi sikhungo kuze kuphele ingqungquthela ye-ANC ka-55 ngoLwesibili.

Ngo-2019, lo mphakathi wahamba ibanga elingaphezu kwamakhilomitha angu-200 usuka e-Eastern Cape waya  e-Union Buildings e-Tshwane ngenhloso yokuveza ilaka lawo.

Bafuna ukumenyezelwa njengezakhamizi zokuqala zakuleli, banikezwe ingxenye yomhlaba abangahlala kuwo njengezinye izizwe ezweni kanye nokuthi ulimi lwabo lwesi-Khoekhoegowab lufakwe njengolunye lwezilimi ezisemthethweni zakuleli.

Induna uGaobb Derrick uthe ngeke badikibaliswe imvula enamandla ukuze bathole izimpendulo abazifuna kubuholi be-ANC.

Uthe kule minyaka edlule babona sengathi i-ANC ayinandaba nomphakathi wama-Khoisan nezidingo zawo.

Ngempelasonto amalungu omphakathi ahlome amatende otshanini e-Union Buildings.

UDerrick uthe sekuphele iminyaka belinde ukuthi ihhovisi likaMengameli liphendule uhlo lwezikhalazo zabo. Baqale bathintana noMnu Jacob Zuma ngesikhathi esanguMengameli ngaphambi kokuzama ukuxhumana noRamaphosa. Akekho noyedwa owaphendula izincwadi zabo.

“Sinethemba lokuthi kuzoba nesimangaliso kodwa siyazi ukuthi ngeke baphume kulowo mhlangano bezokhuluma nathi,” esho.

UMengameli kazwelonke we-Khoisan Mass Movement uJoseph Marvel, uthe njengezinye izakhamizi zakuleli banamalungelo alinganayo kodwa baphathwa njengezakhamizi zesigaba sesibili, izikhalo zabo azinakwa ngendlela efanele.

“Sinethemba lokuthi ubuholi obuzayo obuzokhethwa kule ngqungquthela buzobeka eqhulwini ukubhekana nezikhalo zethu,” esho.

Esithombeni esingenhla: UJoseph Marvel, uSam Davids kanye noGaobb Derrick

Umthombo wesithombe: Doreen Mokgolo

Izihloko zakamuva