Umphakathi ulaxaze ikhansela le-ANC – kodwa namanje usavela ohlwini lwabazongenela ukhetho

Mbuso Nwayila

Ngesikhathi kumenyezelwa usuku lokhetho, umphakathi wase-Matiko-Xikaya ngaphandle kwase-Phalaborwa, e-Limpopo wakwenza kwacaca ku-ANC ukuthi ubani abamncamelayo omncamelayo, futhi iqembu elibusayo lalalela – njengoba abantu noma babecabanga ukuthi labalalela.

Babengafuni lutho oluzobahlanganisa ngekhansela labo elikhona njengamanje uMnu Thompson Nkuna osehlale kulesi sikhundla iminyaka eyi-18.

Esikhundleni salokho ikhansela abebelikhethile bekunguLisbeth Mkhabele omenyezelwe njengelungu le-ANC kulesi sigceme ngemuva kokuthi uNkuna ahoxe. Ucele ukuthi kubekwe uMkhabele esikhundleni sakhe.

UMkhabele wenze zonke izinqubo zokuba ikhansela lesigceme ne-ANC kanye ne-IEC.

Kodwa ngesikhathi kukhishwa uhlu olusemthethweni, igama likaMkhabele belingekho ohlwini – kodwa igama likaNkuna belikhona!

Amalungu omphakathi atshele i-Scroll.Africa ukuthi asebephelelwe yithemba kubuholi bukaNkuna njengoba kungekho ukulethwa kwezidingo kubantu.

Umfowabo kaMkhabele uthe bathukile njengoba engazange ahoxe esikhundleni sakhe.

Uthe uma bebuza batshelwa ukuthi bangakhathazekiu nokuthi lolu uhlu oludala lwangaphambi kokuthi uMkhabele aqokwe nokuthi uhlu olusha luzochitshiyelwa ngemuva kokhetho.

Amalungu omphakathi athi ngeke ayivotele i-ANC uma igama likaMkhabele lingekho ephepheni lokuvota.

Ilungu lomphakathi, uMnu Again Sithole, uthe uMkhabele usetshenziswa njengeqhinga lokuheha amavoti amaningi e-ANC futhi indaba yokuthi bazokwenza izichibiyelo ngemuva kokhetho ingamampunge.

USithole uthe bayazi ukuthi kuyisu lokubuyisa indoda engakaze yenze lutho esigcemeni futhi abamfuni.

Imizamo yokuthola uMkhabele ukuthi aphawule ayizange iphumelele njengoba imigomo ingamvumeli ukuthi axhumane nathi.

Okhulumela i-ANC esifundeni, uMnu Peter Ngobeni, uchaze lolu daba njengephutha elijwayelekile elenziwae ngumuntu.

“Ngebhadi ukushintshwa kwamagama akuzange kwenziwe, kodwa sifuna ukusho ukuthi ukukhishwa kwegama bekungahlosile ukulimaza muntu. I-IEC iluvalile uhlelo loukukhetha futhi bekungekho ebesingakwenza,” kusho uNgobeni.

Izihloko zakamuva