Umphakathi uguqula impilo ngokhula oluthola emadamini

Doreen Mokgolo

Abesifazane abangu-14 abangasebenzi basendaweni yase-Slovo Park e-Ekurhuleni bahlangane ukuze baguqule izimpilo zabo ngokuthatha ukhula lwe-hyacinths oluphuma emfuleni bavule ithuba lokwenza ibhizinisi.

Laba besifazane basanda kuqeqeshwa amasonto amane lapho befunde khona ukwenza ifenisha besebenzisa izitshalo zasemanzini.

Inhlangano engenzi nzuzo i-Thekga Project ehlele lezi zifundo ifundisa abesifazane abangasebenzi emalokishini ngokubanikeza amakhono ukuze bathuthukise isimo sabo sezimali.

I-water hyacinth ukhula lwamanzi olutholakala emadamini nasemifuleni ngezinye izikhathi luhlanganisa izindawo ezinkulu zamanzi. Lesi sitshalo siyahlasela futhi saziwa ngokuphazamisa i-ecosystem ngakho ukusivuna akusizi nje kuphela imiphakathi yendawo kodwa nasezilwaneni zasendle.

Umphathi wephrojekthi u-Boitumelo Mphahlele owazifundisa ukwenza umsebenzi wezandla utshele i-Scrolla.Africa “ngomlando wami wokweluka amacansi futhi ngangikholelwa kakhulu ukuthi kukhona okuhle okungaphuma emanzini ane-hyacinth.

“Ngifunde kumavidiyo aku-inthanethi kubantu base-Vietnam ngase nginquma ukwabelana nabanye ngamakhono ukuze ngihlomise abesifazane abangasebenzi,” kusho uMphahlela.

UBoitumelo unethemba lokuthi abesifazane bazosebenzisa ikhono abalitholile ukuguqula izimpilo zabo.

“Manje sebenamakhono nezinto abazisebenzisayo ukuguqula isimo sezimali zabo,” kusho uMphahlela.

Ohlomulayo uJohanna Makoe uthe ubengazi ukuthi kukhona okuhle okungaphuma kulesi sitshalo.

“Ngangazi ukuthi ukhula oluphazamisa imvelo emadamini endawo lubulala izilwane zasemanzini ezidala iphunga elibi eliphuma emfuleni i-Blesbok,” kusho yena.

“Sengineminyaka eyisikhombisa ngingasebenzi futhi ngalibamba ngezandla zombili ithuba lokufunda lokhu.”

UJohanna uhlela ukuqala ibhizinisi lokwenza ifenisha nabanye besifazane abangasebenzi.

Izihloko zakamuva