Umpetha we-Karate ulwa nobugebengu ngokuvikela izingane ebhulohweni elisabisayo

Joseph Chirume

Kwakuyindawo lapho izigebengu kanye nabadlwenguli babelinda khona izingane zesikole ezingakwazi ukuzivikela – kodwa izikhathi sezishintshile.

UThamsanqa Joseph Nkevu wase-Kariega e-Uitenhage, uthe uthintekile ngesikhathi ezwa ngamacala asabekayo okuphanga nokudlwengulwa okwenzeka ebhulohweni eliphakathi KwaNobuhle naseKhayelitsha.

Uthathe isinqumo sokuqapha le ndawo ukuqinisekisa ukuphepha kwezingane zesikole.

UNkevu uma ngaphansi kwesihlahla esiseduze nebhuloho enze izifundo zakhe zekarati ebe ebheka izingane.

“Nginqume ukungenelela ngemuva kokudlwengulwa kwentombazanyana ebiyongena amakilasi asekuseni ngehora le-7,” etshela i-Scrolla.Africa.

“Kwaphinda kwaba nesixuku somphakathi esabulala owesilisa owabamba inkunzi wazama nokudlwengula intombazane yesikole.”

“Ngikhule ngidlala futhi ngibhukuda kule ndawo,” kusho uNkevu.

“Kwakukhona izihlahla namahlathi. Le ndawo yayimnyama kakhulu phambilini, kodwa yayiphephile.”

UNkevu uthe ukuhlaselwa kwabafundi abafunda esikoleni i-Solomon Mahlangu Secondary School kanye nabahlali, sekukhule kakhulu kule minyaka edlule.

Uthe ubelokhu enza ubuciko bokulwa impilo yakhe yonke, futhi efundisa ubuciko bokulwa ezinganeni e-Lukhanyiso Youth and Childcare Centre KwaNobuhle. “NjengomKristu kubalulekile ukuthi ngiveze ubufakazi emhlabeni ngenkolo yami ukuze abantu babone leli vangeli esilishumayelayo,” kusho uNkevu.

Izihloko zakamuva