Umoya onamandla

Arthur Greene

Umfundisi wase-Limpopo ushiye isiphepho esikhulu ku-inthanethi ngemuva kokuvela ukuthi wenza izimangaliso ebandleni lakhe ngokusuza ebusweni bamalunga ebandla.

Lo mfundisi wase-Giyani, e-Limpopo, usungule i-Seven Fold Holy Spirit Ministries, futhi ubizwa ngelikaChrist Penelope – okungenzeka ukuthi yilokho ibandla lakhe elikubabazayo uma ekhipha umoya ngemuva owelaphayo oyisimangaliso.

Kusabalale isithombe ezinkundleni zokuxhumana umfundisi eqhwakele ebusweni bomzalwane, olele ngaphansi kwakhe.

Ubuso bomzalwane bufihlwe yisingezansi somfundisi, kodwa uPenelope ubheke ngqo kwikhamera, ngesenzo esingenakuphikwa sendoda ebonakala isanda kuzikhulula emthwalweni omkhulu.

Ngemuva kokuthi lesi sithombe sisabalale, uPenelope wazama ukuzozikhulumela ngesenzo sakhe esinukayo ku-Drum, esho ukuthi umsuzo wakhe ubonisa amandla kaNkulunkulu.

Uchaze ukuthi ukwelapha kuqala ngokufaka ubuthongo obunzima kumzalwane wakhe ogulayo.

Ube esesuzela ebusweni babo, uthi unamandla okwelapha noma yisiphi isifo esibahluphayo.

“Kwaqala ngeNkosi uJesu ngenkathi enyathela uPetru. Kungukubonakaliswa kwamandla kaNkulunkulu. Njengoba nje uNkulunkulu enza ukuthi u-Adam alale ubuthongo obukhulu, kuyinto efanayo. UNkulunkulu wenza noma yini ngomzimba ka-Adamu ngenkathi ephansi elele ubuthongo. Ubengezwa lutho,” kusho uPenelope etshela i-Drum.

Asikwazi ukukhumbula indawo lapho uNkulunkulu azikhulula kuyo ngomsuzo ebusweni buka-Adam, kodwa uPenelope ukuchaze kanjalo.

Ngokusho kukamfundisi, kubalulekile ukuthi umsuzo ube seduze kwamakhala omzalwane.

Lokhu kahle kahle yikho kuvumela “amandla akhe okusindisa” ukuthi angene emzimbeni, futhi enze umsebenzi wawo wobuNkulunkulu.

Umthombo wesithombe: @DianoPeters

Izihloko zakamuva