UMotsoaledi usondeza izikhungo zosizo emiphakathini e-EC

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

UNgqongqoshe woMnyango wezaseKhaya, uDkt Aaron Motsoaledi uvakashele eGqeberha ngoMsombuluko ngemuva kwesicelo sikahulumeni wesifundazwe sokuthi asize imiphakathi yasemakhaya nesemadolobheni ukuze ithole amaphepha abalulekile.

UMnyango wabo uthumele amaloli angu-34 angomahamba nendlwana oMnyango wezaseKhaya emiphakathini eyahlukene, kanti uMotsoaledi uye ukuyiqapha ukuhanjiswa kwezidingongqangi.

UNdunankulu wase-Eastern Cape, uMnuz Oscar Mabuyane uthe bayajabula ukuthi umnyango uphendule ngokushesha esicelweni sabo sokuthola amaloli angomahamba nendlwana oMnyango wezaseKhaya.

“Isifundazwe sethu sikhulu futhi sisemaphandleni okwenza kube nzima kubahlali abaningi basemakhaya ukuya edolobheni ukuyolanda amaphepha abo . Abanye basebenzisa imali engaphezu kuka-R200 uma bebuyela ezigodini zabo bephuma edolobheni kanti kwesinye isikhathi abasizwa ngisho nokusizwa,” kusho uMabuyane.

“Siyabonga ukuthi amaloli azokwazi ukuyisa lolu hlelo kubantu.”

Ohambweni lwakhe uMotsoaledi uphendule imibuzo nezikhalazo kwizakhamuzi ezihlukene okubalwa abaholi bezenkolo nabendabuko.

Emhlanganweni womphakathi obusehholo iNangoza Jebe eNew Brighton, owesifazane wendawo utshele uMotsoaledi noMabuyane ukuthi umazisi wakhe wanqungwa waphonswa emgqonyeni isisebenzi soMnyango wezaseKhaya.

“Ngathola umnyalezo womqhafazo owawuthi umazisi wami usukhishiwe kodwa ngangawuthola ngabuyela eMnyangweni wezaseKhaya. Ngimtshelile umphathi ngokwenzekile wabe esebiza lo sisi obengisiza. Lona wesifazane wagcina ekhiphe umazisi wami emgqonyeni wakhe ususikiwe waba izicucu,” kusho yena.

Uthe wacelwa ukuba abhale umbiko kodwa ubengakezwa lutho kuMnyango.

Uthe uthwale kanzima ezama ukuthola usizo emabhange nakwezinye izikhungo ngoba umazisi wakhe omdala ubungasasebenzi ngenxa walowo owaphima futhi wanqanyulwa waba yizicucu.

Abaholi bezenkolo baphinde bakhala ngokubambezeleka kokukhishwa kwezincwadi zomshado kubafundisi abashadisayo.

“Abanye babefundisi bethu abakwazi ukushadisa izithandani emasontweni abo ngenxa yezinqubo ezinde nokubambezeleka kwamaphepga” kusho umholi wenkolo.

UMotsoaledi uthe uMnyango wezaseKhaya yiwona othinteka kakhulu ekucinyweni kukagesi njengoba uthembele kwimibhoshingo ukuze asebenze.

“Mhlawumbe kwezinye izikhungo kusetshenziswa ama-generator kodwa kuthina lokho akusizi ngalutho njengoba sithembele kuma-cellphone towers uma ecishile umsebenzi uyama,” kusho uMotsoaledi.

Osesithombeni esingenhla: UNgqongqoshe Wezasekhaya uDkt Aaron Motsoaledi ngesikhathi evakashele eGqeberha ngoMsombuluko.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva