UMohale akayingeni eyokuphawula ngezenzo zikaSomizi

Lwazi Nongauza

Anime kancane!

Lowo ngumyalezo ovela kuMohale Motaung-Mhlongo, etshela abezindaba kanye nabalandeli ukuthi bamshiye ngokuthula ukuze aqhubeke nokulwela ukubuyiselwa esimeni komshado wakhe.

Engxoxweni abenayo ne-Scrolla.Africa, uMohale uvumile ukuthi umshado wakhe nalowo oyijaji kuma-Idols SA uSomizi Mhlongo-Motaung ungenelwe ngamanzi endlini, futhi ngenxa yalokho sekunesikhathi bengasahlali ndawonye.

USomizi uyeke ukulandela uMohale kuzona zonke izinkundla zokuxhumana ngeledlule.

“Nguyena oyeke ukungilandele,” kusho uMohale.

“Kungani kumele ngiphendule imibuzo ngalokhu akwenzayo ezinkundleni zokuxhumana. Kungani ningabuzi yena?”

UMohale obethukuthele ubuze ukuthi kungani kubaluleke kangaka kwabezindaba nalabo abazibiza ngabalandeli ukuthi bazi yonke imininingwane ngomshado wakhe.

“Ake ngiphendule umbuzo wakho olandelayo,” kusho uMohale.

“Umshado wami awuhlukile kweminye imishado ela ngaphandle. Mina noSomizi sinezinsuku ezinhle nezinzima njengezinye izithandani.”

Uthe akazi ukuthi kungani eminye imithombo yezindaba isabalalisa ukuthi uSomizi naye bazafaka isehlukaniso.

“Angazi ukuthi bayithathaphi leyo ndaba.

“Mina noSomizi asikaze sisimemezele isinqumo esinje,” esho.

Imibiko eminingi yabezindaba ikhombisa ukuthi ubungani phakathi kukaSomizi noVusi Nova yibona obubambe iqhaza ezinkingeni ezisemshadweni, kodwa uMohale akazange aphawule kulokho.

Lo saziwayo owazalelwa e-Soweto ongakaze abe namahloni okwabelana ngemibono yakhe yanoma yini nayo yonke into ezinkundleni zokuxhumana, akaphawuli ngalutho mayelana nobungani obusolwa njengesinye sezizathu ezidala izinkinga emshadweni wakhe.

Picture source: @AdvoBarryRoux

Izihloko zakamuva