Umnyuzi wakudala wezidakamizwa uthi asidluli isikhathi sokuguqula impilo

Doreen Mokgolo

Oseyeke izidakamizwa ngemuva kokuba isigebengu kanye nomnyuzi wezidakamizwa uLehlogonolo Letswalo, uthe asidluli isikhathi sokuguqula impilo yakho.

ULehlogonolo ungumsunguli wenhlangano ezimele i-Aga Sechaba e-Ga-Rankuwa, okuyisikhungo okuhloswe ngaso ukuhlanganisa kabusha imilutha nalabo ababekade beyiziboshwa emphakathini.

ULehlogonolo uthi ubeyingane enezinkinga esabisa umphakathi, othisha nabafundi.

“Bengihlala ngiyingane ehlubukayo. Ngaqala ukuzama ngogwayi. Ngaqhubeka ngabhema insangu ngokuphazima kweso ngase ngingene ezidakamizweni ezinzima,” esho.

Uboshwe okokuqala eneminyaka eyi-13 ngokushaya umakhelwane.

“Ngakujabulela ukuphila ejele ngoba ngangizizwa sengathi ngifanele ukuba lapho. Iziboshwa ezindala zingifundise ukushushumbisa izidakamizwa ukungena nokuphuma nazo ejele,” esho.

“Ngamakhono” akhe amasha uye waba ngumthengisi wezidakamizwa ngokugcwele.

Umhlinzeki wakhe wezidakamizwa wamethula enkosini enkulu yezidakamizwa eGoli. Indima yakhe bekuwukunikezela ngezidakamizwa kuwo wonke amakilabhu amakhulu asebenza  ebusuku eGoli nasePitoli nokuqasha iminyuzi yezidakamizwa, ezohambisa izidakamizwa phesheya kwezilwandle nasezweni lonke.

“Ngiye eLondon amahlandla ayisishiyagalolunye ngingabanjwa futhi abaphathi abakhulu banquma ukungiqoka njengomuntu ozokwamukela izidakamizwa e-London,” esho.

“Kodwa ngowezi-2006 ngabanjwa namakhilogremu angama-20 ezidakamizwa. Ngagwetshwa iminyaka emihlanu ejele.”

Ngowezi-2007, ngenxa yokwehla komnotho e-UK, yena nezinye iziboshwa zakwamanye amazwe badedelwa kungafiki isikhathi sokudedelwa ngemuva kokuba isigwebo sakhe sehliswe ngezinyanga eziyisishiyagalombili.

“Ngesikhathi ngisejele nganquma ukushintsha impilo yami,” esho.

“Ngaqala ukugqugquzela abayimilutha abasebancane kanye nalabo ababeyiziboshwa abase belahlekelwe yithemba empilweni.

ULehlogonolo uqhubeke nokubhalisa i-NGO, kanti namhlanje unikela ngesikhathi sakhe ekusizeni abayimilutha nalabo abaphuma emajele.

Izihloko zakamuva