Umnyango wezempilo usucele abakhiqizi bomgomo we-Covid-19 ukuthi bamise kancane ukuyiletha eNingizimu Afrika

Arthur Greene

Umnyango wezempilo usucele abakhiqizi bomgomo we-Covid-19 ukuthi babambezele ukuthumela imigomo eNingizimu Afrika.

Lokhu kungenxa yokuthi kunesitokwe esiningi kakhulu, njengoba izigidi ziqhubeka nokugwema ukuthatha umgomo.

Kuze kube manje, cishe bayela kubantu abangamaphesenti angama-40 abadala  asebewutholile umjovo we-Covid. Kodwa kulezi zinyanga ezimbili ezedlule ukukhishwa komgomo kwehle kakhulu.

Ngenyanga edlule, babalelwa kwizigidi ezintathu abantu abadala abagonyiwe. Ezinyangeni ezedlule, lesi sibalo besisondele kwizigidi ezine.

Isizathu salokhu asihlangene nokuthi umjovo bangawutholaphi, sikhuluma nje umjovo utholwa kalula.

Esikhundleni salokho, ukungabaza ngomgomo, okugqugquzelwa okusabalele ezindabeni okungamampunge nolwazi olungekho lwe-anti-vax, okwehlisa amandla abantu ekitholeni umjovo we-Covid-19.

Kusehle inani labaneminyaka engama-60 abantu abagomela i-Covid-19.

Lokhu kungenxa yokuthi, amaphesenti angama-64, okuyisibalo esiphezulu sabantu  abaneminyaka engama-60 asebethole umjovo wokugoma ngoba ubulokhu utholakala isikhathi eside.

UNicolas Crisp, iphini likamqondisi jikelele emnyangweni wezempilo, utshele abe-Reuters ukuthi izwe lisanemijovo eyizigidi eziyi-16.8 kwistokwe esihlale izinsuku eziyi-158.

Ukonga imigomo eyokonakala, umnyango kudingeke ukuthi ucele abakwa-Pfizer nabakwa-Johnson & Johnson ukuthi bahoxise ukuthumela umgomo. Esikhundleni salokho ithunyelelwe kwamanye amazwe ase-Afrika asashoda kakhulu.

Njengoba isibalo sabantu abane-Covid sikhuphuka ngokuphindwe kane kule nyanga, kanye nokuvela okusha kwaleli gciwane, sekusondele isigaba sesine se-coronavirus.

Izihloko zakamuva