Umnyama ongenafu ezihlotsheni zabaduka ngezibhelu zokutapa

Everson Luhanga

Idunguza ebumnyameni imindeni yabayisikhombisa baseTembisa abanyamalala ngesikhathi sezidubedube zokutapa ezitolo ngoNtulikazi nyakenye.

Imindeni yabo ishayisana ngamakhanda njengoba ingazi ukuthi basaphila noma cha.

Imindeni yonke ithi inezizathu eziqinile zokukholelwa ukuthi izihlobo zabo zashona ngesikhathi kuqhuma u-Shoprite eTembisa Plaza. Laba babeye  ukuyotapa ngaphakathi ebhilidini ngesikhathi liqhuma.

Izidumbu zezinye izisulu eziyisithupha zatholwa kanti izidumbu zazo zaqinisekiswa ngoLwezi, kodwa eziyisikhombisa zisalahlekile.

Kuze kube yilolu suku, imfucumfucu yokuqhuma ayikaze isuswe futhi imindeni yezisulu icele ukuba indawo isuswe ukuze ikwazi ukuqoqa izidumbu zothandiwe bayo.

UCremildo Rodrigues uthe unkosikazi wakhe amthandayo uSilvia Rodrigues wahamba ekhaya nomakhelwane wakhe belibangise enxanxatheleni yezitolo nesixuku sabaphangi.

“Ngiyavuma ukuthi abakwenzile bekungalungile futhi kuwubugebengu. Labo bantu sebekhokhile ngezimpilo zabo ngokusha baze bashone,” kusho uCremildo etshela i-Scrolla.Africa.

“Ukube besikhona isihogo emhlabeni, ngabe baya esihogweni ngenxa yobugebengu babo.”

UCremildo uthe into ayifunayo manje ukungcwaba umama wezingane zakhe ezintathu ngesizotha.

“Sekuphele izinyanga eziyisikhombisa sibathungatha yonke indawo okubalwa amajele, izitokisi zamaphoyisa, izibhedlela ngisho namakhaza imbala.

“Indawo esingakaze siyibheke ilapho umkami nabangani bakhe bagcina ukubonakala khona, besesitolo ngesikhathi bejoyina abanye abaphangi,” kusho uCremildo. 

Uthe akekho oseke wazibophezela waphokophela phambili ukusiza ukukhuculula imfucumfucu yebhilidi elabhidlika.

“Sithumela abantu ukuthi basisize ngokuthungatha futhi sizame iziphathimandla eziningi ukuthi zisisize kodwa singaphumeleli,” kuchaza uCremildo. 

UPhuti Caiphus Moremi uthe ngesikhathi umkakhe ehamba washiya izingane ezingamawele ezineminyaka eyisithupha ekhaya.

Kuvela ukuthi kunomphenyi ozimele ozoletha umbiko kuleli sonto.

“Ngibalindele ngokubekezela ukuthi basitshele noma bazovuma ukuze kuzobhekisiswa esitolo,” kusho uPhuti.

Uthi akasenayo impendulo yezingane zakhe uma zibuza ukuthi unina uzobuya nini ekhaya.

“Okungenani uma sazi ukuthi ungcwatshiwe, singamukela sibe nokuthula,” kusho uPhuti.

Izihloko zakamuva