UMntwana usolwa ngokweba izinkomo zembube

Sihle Mkhize

UMntwana uThulani Zulu oyilungu eliqavile ebukhosini baseNdlunkulu kaZulu ubhekene necala elibucayi lokweba izinkomo ezibalelwa ku-50 zeSilo uMisuzulu.

UMntwana uThulani usebenza njengomsizi oqavile weSilo.

Kuthiwa iNkosi uMisuzulu uye wabuza uMntwana uThulani mayelana nezinkomo ezebiwe ezigodlweni zaseSandlwana, eMachobeni naseMakhosini.

I-Scrolla.Africa sithole ukuthi zibalelwa ku-50 izinkomo esezinyamalele, ebeziyizipho zenkosi ezivela kubantu abahlukene.

Ukungaboni ngaso linye phakathi kweSilo noMntwana uThulani kuqale ukugqama emasontweni amabili edlule ngesikhathi kunomkhuleko wokuhlonipha iSilo esakhothama uZwelithini kaBhekuzulu.

“Le mpi yezinkomo ezebiwe iyadlondlobala kanti iSilo siyavutha bhe. Isibaya sikaMntwana uThulani esise-Vryheid sikhulu uma siqhathaniswa neseSilo. ISilo siye sabuza uMntwana ngalokhu futhi sisalindele ukugcotshwa kwaso. Nakanjani uzowasukumela wonke lamanyala,” kusho umthombo.

“Angikaze ngiyibone inkosi  uSilo uMisuzulu edinwe igane unwabu kanje. Kungenelele uMntwana uMangosothu Buthelezi wabuyisela ukumamatheka ebusweni bakhe. Abadala bakhathazekile ngokushoda kwezinkomo zokuthi abafowabo beSilo balobole ngazo uma sekufanele.”

Omunye umthombo obusondelene kakhulu neSilo esakhothama uZwelithini ukuqinisekisile lokhu.

“ISilo Samabandla esakhothama  sasimsola ngokweba saze samshaya phambi kwawo wonke umuntu. Kwasimangaza ukubona iSilo sidiniwe siganu unwabu siziphatha ngaleya ndlela,” kusho umthombo.

“Wayesekhathele. Abanye abantu bebethumela izinkomo zeSilo ngoMntwana. Wabe esesebenzisa leli thuba ukuzicebisa. Lezi zinsolo azizintsha.”

Okhulumela iSilo uMisuzulu, uMntwana u-Afrika Zulu, uthe bona bagxile ekugcotshweni kweSilo.

“INdlunkulu igxile kulokho, uma kuyiqiniso lokhu, kuyishwa njengoba abantu bakithi belindele lukhulu eNdlunkulu,” usho kanje.

“Labo abanikwe ilungelo lokwamukela izipho zeSilo kumele bakwenze ngobuqotho obukhulu lokho njengoba amadlozi elindele.

UMntwana uThulani Zulu ukuphikile lokhu kodwa wakuqinisekisa ukuthi wake waba nokungaboni ngaso linye neSilo esakhothama.

“Ngithembekile kwiNkosi uMisuzulu futhi siyezwana. Amakhosi azalwa enobuhlakani bemvelo futhi ayakwazi ukubona abantu abangalungile. Mina nginezinkomo nezimbuzi eziyishumi nanhlanu kuphela. Njengamanje ngisebenza ehhovisi likaNdunankulu futhi ‘angithembele kubantu ukuze ngiziphilise. Inkohlakalo nokweba ebukhosini bakaZulu kuba nesijeziso sokufa. UMisuzulu uyindodana yami,” kusho uThulani.

Umthombo wesithombe: @DailySun

Izihloko zakamuva