UMntwana uMbonisi usefuna kuphucwe Isilo uxhaso lukaHulumeni

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Impi kaMntwana uMbonisi kaBhekuzulu ebhekiswe kwiSilo uMisuzulu kaZwelithini isinkanke nxazonke iSilo njengoba manje esefake isicelo esiphuthumayo enkantolo sokuba kuhoxiswe ukuxhaswa kwaso ngezimali uHulumeni.

NgoLwesine uMntwana waseKhweze ucele inkantolo ePhakeme yaseMgungundlovu ukuba iphinde ivale Isilo ukuba sihlangane namakhosi.

Ufuna nokuba imkhiphe ekubeni nguSihlalo webhodi leNgonyama Trust.

Lona ngeminye yemizuliswano yombango wesihlalo sikaZulu oqhubekayo ezinkantolo zakuleli okumanje ubhajwe eSupreme Court of Appeal.

UMntwana waseKhwezi ufuna nokuba inkantolo ichithe Isilo ekutheni sisebenzise imali yeNgonyama Trust ukukhokhela izindleko zamacala aso.

Nabameli baso Isilo baphuthume enkantolo bephikisana nalesi sicelo.

NgokukaMntwana waseKhwezi, akukwazi ukuba Isilo uMisuzulu kaZwelithini singaqhubeka nemisebenzi yesizwe ekubeni isihlalo sisabangwa.

Kwenzeka lokhu nje uMntwana uMbonisi ufuna ukuba Isilo uMisuzulu kaZwelithini sehle esikhundleni sidedele uMntwana uBuzabazi kaZwelithini wakwaDlamahlahla ozalwa uNdunankulu uNobuhle kaMathe.

Ngakolunye uhlangothi noMntwana uSimakade akazibekile phansi njengoba ethi isihlalo ngesakhe ngoba wafakwa esiswini sikamama weSilo uMisuzulu kaZwelithini okuyiNdlovukazi yakwaKhangela Mankengana uMantfombi kaSobhuza.

Izihloko zakamuva