Umndeni uxabene ngenxa yetshe lethuna

Kabelo Tlhabanelo

USeipati Radebe uthuke kwaphela nasozwaneni ngesikhathi ethola isimemo sokumbulwa kwetshe lethuna ethuneni lomyeni wakhe ongasekho.

Itshe lethuna lakhiwe ngabasekhweni lakhe ngaphandle kokubonisana naye.

USeipati utshele i-Scrolla.Afrika ukuthi uphoxekile ngokuthi abasekhweni lakhe abasibonanga isidingo sokumazisa ngesinqumo sokubeka itshe, lethuna ethuneni lomyeni wakhe ongasekho, uBoitjie.

“Ngizobayisa enkantolo abasekhweni lami uma bengalisusi lelo tshe lethuna, ethuneni lomyeni wami. Angilithandi futhi ngifuna lisuswe,” kusho umfelokazi obethukuthele wase-Phiritona ngase-Heilbron, e-Free State.

Uthe udumele ngokuthi akazange ngisho acelwe nokuthi axhase ekuthengeni itshe lethuna.

Usbali kaSeipati, uMotsiri Radebe uthe umfowabo washona eminyakeni emithathu eyedlule, kanti uSeipati wasebenzisa imali kamfowabo ongasekho kwezinye izinto.

“Umama uhlela umcimbi. Ngemuva kokushona kukamfowethu, uSeipati wayithola imali yakhe yempesheni futhi kwakufanele ngabe wacabanga ukufaka itshe lethuna ngaleso sikhathi,” kusho uMotsiri.

“Sizomvumela ukuthi alisuse itshe lethuna kuphela uma ezofaka elinye.”

Unina kaMotsiri, uNketsi Radebe oneminyaka engama-95, uthe akufunayo nje ukubona ithuna lendodana yakhe linetshe ngaphambi kokuba ashone.

“Ngingafa noma yinini. Kodwa ngifuna ukufa ngazi ukuthi sengilifakile itshe lethuna lendodana yami. Kungani umalokazana wami ezosabisa ngezinkantolo ekubeni sisebenzise imali yethu ukwenza konke lokhu?” kubuza ugogo uNketsi.

Izihloko zakamuva