Umndeni uthi uqolwa yi-ANC ngokusebenzisa igama likaKubheka

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Uyaveva yintukuthelo umndeni wesigagayi sikaKhongolose osola abaholi be-ANC ngenkohlakalo ekusetshenzisweni kwegama lalo mholi ongasekho ukuqamba ngaye isiFunda saseMalahleni e-Newcastle ungatsheliwe.

Lokhu sekudale ukuthi umndeni kaMnuz Mbuso Kubheka ubize umhlangano ophuthumayo nozoba ngoMgqibelo ukuze bazobhunga bodwa ukuthi kwenziwenjani ngendelelo ye-ANC.

Kuyimanje kukhona emndenini abafuna lisuswe igama likaKubheka kanye nebhodi elibhalwe igama lakhe emahhovisi esiFunda kaKhongolose ukuze inhlangano iyeke ukusebenzisa igama lakhe.

UNksz Thabi Kubheka womndeni utshele i-Scrolla.Africa ukuthi lesi simanga senzeke eminyakeni emithathu edlule lapho benonina kaKubheka, okunguNkk Jabhile Elizabeth Kubheka bethuka boma ngesikhathi bebona ibhodi likaKhongolose e-Newcastle linamagama amakhulu kaMbuso Kubheka.

“Sazama ukuxhumana ne-ANC ngoba ugogo wayeshaqiswe ukuthi uDkt Sibongiseni Dhlomo ufike ekhaya wazothatha imininingwane kaMbuso wathi uyolungisela ugogo izinto zemishwalense njengoba kwakubhalwe yena. Kuze kube yinamhlanje uDhlomo akakaze aphinde abuye ekhaya. 

“Okunalokho sithukile sesibona ngamabhodi abhalwe ukuthi Mbuso Kubheka Region ekubeni singakaze sitshelwe lutho,” kusho uNksz Kubheka.

Uqhube wathi okubuhlungu ukuthi udaba bazamile ukulubika ebuholini besifundazwe be-ANC kodwa kwabanhlanga zimuka nomoya.

UNksz Kubheka uthi balubika kuSomlomo weSishayamthetho uNksz Nontembeko Boyce kodwa waludlulisela kuNobhala uMnuz Bheki Mtolo.

Uthi inkinga ifike yaqala kuMtolo oqale wavuma ocingweni ukuthi uzolusukumela.

Uthe ngemuva kwalokho uMtolo usevele amzibe ku-Whatsapp nezincingo akasazibambi.

UMnuz Mbuso Kubheka wayeyisishoshovu somzabalazo kanti waba sesigungwini sokuqala se-ANCYL KwaZulu-Natal esaqokelwa ukuhola ngemuva kokuba uKhongolose ebuye ekudingisweni.

Ngemuva kuka-1995 wabanguSihlalo wokuqala kaKhongolose eMalahleni Region. Ngo-2004 waqokwa waba iphini likaNobhala kaKhongolose KwaZulu-Natal nokuyilpho i-ANC eyathatha amandla ku-IFP.

Ngo-2013 washona ngesikhathi i-Mercedes Benz yakhe ibasengozini yomgwaqo lapho esendleleni ebuya eMpumalanga ebheke ekhaya e-Newcastle. Ngaleso sikhathi wayeseyilungu lesiShayamthetho eMgungundlovu. 

Ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal abutholakalanga ukuba buphawule.

UNobhala kaKhongolose eMbuso Kubheka Region okunguMnuz Chris Hlophe uthe bayalwazi udaba lwakwaKubheka kodwa abafuni ukwanda kakhulu ngalo ngoba basazohlangana nomndeni.

Izihloko zakamuva