UMNDENI UBUKE UBABA WABO ESHONA NGEMUVA KOKUNGALASHWA ESIBHEDLELA

Ngemuva kokushona kukayise, uThenjiwe Smile usola isibhedlela iDora Nginza eNelson Mandela Bay ngokunganakekeli ubaba wakhe nokumyeka ashone.

Inyanga eneminyaka engama-93 ubudala uWilson Smile, udlule emhlabeni esibhedlela ngoLwesine olwedlule.

Ushonele eNelson Mandela Bay okungezinye yezindawo eziseNingizimu Afrika ezithinteke kakhulu ngenxa yokwanda kwabahaqwa yi-Covid-19.

Omunye wabahlengikazi esibhedlela uthe, kubuhlungu ukubona iziguli nabasebenzi bebulawa yi-Covid-19 nsuku zonke.

UThenjiwe utshele abakwa-Scrolla-Africa ukuthi, ubaba wakhe wathunyelwa eDora esuka e-Motherwell Care Centre ukuze ayolashwa ngokufakwa umoya ohlanzekile ngemuva kokuba nenkinga yokuphefumula.

“Safika ngemuva kwehora lesikhombisa nje kuphela kodwa abahlengikazi abazange bamsize. Abahlengikazi bathi, usemdala futhi akukho abangamenzela khona.”

Uthe, ngesikhathi esalinde ukwelashwa, ubone abantu abayisithupha beshona bengalutholanga usizo.

“Ngehora leshumi nambili emini ubaba ushonele ezandleni zami. Wayengumuntu wesikhombisa ukushona ngalolo suku,” kusho uThenjiwe.

“Ukube ubaba wayenikwe umoya ohlanzekile kanye nedriphu okwakufanele ayithole, ngabe usaphila.”

Okhulumela uMnyango wezeMpilo eMpumalanga Kapa uSiyanda Manana, ugcizelele ukuthi babe nama-oxygen anele nemibhede esibhedlela, kodwa inkinga kunenqwaba yeziguli ezilimele ngoba abantu bathutheleka esibhedlela ngesikhathi esisodwa.

“Abanye babo bafika sekwedlule isikhathi ukuthi singabasiza,” kusho uManana.

Uthe: “Abanye babo bafikela ukuzolashelwa ukugula okuncane okwenza abantu bangakwazi ukunaka abagula kakhulu.”

Unxuse iziguli ukuthi zingalufuni usizo ngokushesha uma zizwa ukuthi zinezimpawu ze-Covid-19.

“Akekho umuntu okufanele acwaswe ukuze athole ukwelashwa. Umndeni ungafaka isikhalazo kubaphathi besibhedlela ukuze kwenziwe uphenyo.”

Izihloko zakamuva