Umndeni ubuke ikhaya labo lisha lingqongqa

Elmon Tshikhudo

NgoMsombuluko ebusuku uMonica Litshani nomyeni wakhe uJerry Litshani, babuke iphupho labo lishabalala emehlweni abo.

Iminyaka eminingi, uMonica noJerry bebephila ngemisebenzi eyinqaba; uMonica ubengumthungi wesikhashana kanti umyeni wakhe ubengumakhi wezitini ngezikhathi ezithile.

Iphupho labo ligcine lifezekile ngonyaka wezi-2019 ngesikhathi bezakhela futhi befaka ifenisha endlini yabo enamakamelo ayisikhombisa.

UMonica uthe ubesemzini kamamezala ngesikhathi ezwa ukuqhuma okukhulu.

“Okulandelayo, ngibone kuphuma intuthu ophahleni. Omakhelwane bafike bazama ukucisha umlilo kodwa amawindi abevaliwe. Indlu yasha ngokukhulu ukushesha,” kusho yena.

UMonica uthe balahlekelwe ngaphezu kwezi-R200,000.

Uthe ngisho nomshini wokuthunga abewusebenzisa ukwenza imali ucekelwe phansi emlilweni.

“Konakele zonke izinto zokufunda namakhompyutha ezingane zami,” kusho yena.

Sizwa kuthiwa umlilo kungenzeka ukuthi udalwe yi-transformer yasendaweni. Sinethemba lokuthi abantu bakwa-Eskom bazosinxephezela njengoba bebesivakashele namhlanje ekuseni.”

Umholi wendabuko wendawo uNdunankulu uNtsieni Makwarela uthe le-transformer ibilokhu ibanikeza isikhathi esinzima.

“Eminyakeni ethile edlule kwasha indlu ngenxa yale-transformer. Iqala ukwenza izinhlansi bese kungekudala indlu yonke isisebumnyameni. Sekunesikhathi sisebenzisana no-Eskom kodwa inkinga ibingakaxazululwa,” esho.

Okhulumela i-Eskom Thohoyandou Zone uShadrack Munyangane uthe bathumele amaqembu emindenini ethintekile lapho kuqhubeka uphenyo.

“Sizoholwa yimiphumela yophenyo lokuthi kumele senzeni. Sigqugquzela imindeni ukuthi ibike ngezigameko e-Siloam CNC bechaze nokulahlekile kwabo,” kusho yena.

Izihloko zakamuva