Ummeli odumile ubhula umlilo waseNdlunkulu kaZulu

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Amalungu omndeni aseNdlunkulu anethemba lokuthi kuzongenelela abantu abasezingeni eliphezulu ezinkingeni zawo zomthetho.

Sebecele u-Advocate Zandile Mshololo, okumanje omele abanye abasolwa ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ukuthi anxuse uMntwana uMangosuthu Buthelezi ukuthi asayine amaphepha aseNkantolo eSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini.

Amanye amalungu aseNdlunkulu aye kuMshololo amnikeza umsebenzi wokukhuluma noButhelezi ukuze aqinisekise ukuthi ugcine esayine izincwadi ezifungelwe zokuphendula ecaleni eliphikisa ukubekwa kweSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini esihlalweni sobukhosi.

I-Scrolla.Africa sikhulume namanye amalungu angavunyelwe ukukhuluma nabezindaba, kodwa aveze ukuthi uMshololo uyisithenjwa sasebukhosini.

Baveze ukuthi nakuba engesona isihlobo segazi, unina naye bebengabangani abakhulu noNdlunkulu ongunina weSilo, uNdlunkulu uMatfombi Shiyiwe kaSobhuza osakhothama. 

“Besimcela ukuthi akhulume noMntwana uMangosuthu Buthelezi ukuze abuyisane neSilo asayine amaphepha ukuze kuzuze isizwe samaZulu kwazise phela uMshololo ungumngani othenjwa kakhulu lapha ebukhosini.

“Empeleni ubungani babuphakathi kukanina weSilo uMisuzulu noMakaMshololo. Kodwa uZandile newele lakhe babephathwa uNdlunkulu uMantfombi sengathi amadodakazi akhe. Baze baphelezela uNdlunkulu eya e-Swatini ukuyolanda izipho zomshado wendodakazi yakhe, uNtandoyesizwe Tembe,” ngokusho komthombo.

UMshololo nguyena obephethe ithimba labammeli elasiza uNdlunkulu uMatfombi ekubhaleni incwadi yokugcina yefa eqoke iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini njengolandela esihlalweni sobukhosi bakwaZulu.

I-Scrolla.Africa siphinde sathola ukuthi uMshololo uzolekelela ithimba labammeli elisha eliqokwe iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini ngemuva kokulaxaza i-Strauss Daly Inc, ebibamele noButhelezi.

Imizamo yokuthola uMshololo ayiphumelelanga.

Ngesonto eledlule iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini udalule ukuthi kudingeke alaxaze uNksz Strauss Daly okwenze uButhelezi anqabe ukusayina amaphepha enkantolo. Ukungaboningasolinye phakathi kweSilo noButhelezi kudalwa ukukhishwa kobenguSihlalo weNgonyama Trust umehluleli uJerome Ngwenya

Kuthiwa uButhelezi udinwe ugane unwabu ngokuthi iSilo siqoke obeyiPhini leMeya yeTheku uMnu Philani Mavundla noSolwazi Jabulani Maphalala njengabaluleki baso. Laba bobabili bangabanye abahlonzwe uButhelezi njengezitha zakhe kwezepolitiki.

Esithombeni esingenhla: Kucelwe u-Advocate Zandile Mshololo ukuthi angenelele ekubhuleni umlilo phakathi kweNkosi Mangosuthu Buthelezi neSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini

Umthombo wesithombe: I-Twitter

Izihloko zakamuva