“Umlingisi we-Rockville ushiye umshado wakhe ukulandele iphupho lakhe”

Philani Mzila

Umlingisi we-Rockville ku-Mzansi Magic uThabisile Zikhali uthi kwadingeka ukuthi ashiye umshado wakhe nomfundisi ukuze alandele umsebenzi awukhonzile wokulingisa.

UThabisile oneminyaka engama-27, owake wavela kwi-The Queen njengomcwaningi ozimele, uthe washiya umshado wakhe ngoba efuna

ukulandela iphupho lakhe.

“Ngangena kulowo mshado ngisemncane futhi ngangisazama ukuzitholela. Kwakungeyona indaba yokuba yingelosi ewile kodwa nginqume ukuwushiya ngilandele iphupho lami lokuba ngumlingisi.

“Ngesinye isikhathi ngizizwa sengathi ngithathe isinqumo esingalungile ngokusuka emshadweni wami,” kusho lo mlingisi owazalelwa eMgungundlovu.

UThabisile uzodlala indawo kaSweetie kwi-Rockville Season 5 kanti uthi ubonga wonke amathuba.

Ufunde ukulingisa eDuma kaNdlovu’s Academy waphothula khona ngowe-2019.

“Ngemuva kokuphothula iziqu zami uNkulunkulu ube nomusa kimi. Ngikhulile njengomlingisi futhi ngiyazethemba ngekhono lami lokulingisa,” kusho uThabisile oqale umsebenzi wakhe wokulingisa kumabhayisikobho..

Ngowe-2020 uThabisile wathola ithuba elinqayizivela ngesikhathi ethola indawo efilimini ebizwa nge-Alleyway Film, lapho adlala indawo yomlingisi ohamba phambili nabalingisi abadumile abafana noLuthuli Dlamini kanye noJack Devnarain.

“Kube yintokozo kimi ukuthola ithuba lokulingisa kwifilimu eyodwa nabantu abanjengoLuthuli Dlamini noJack Devnarain njengoba ngikhule ngibabuka kumabonakude. Bekulokhu kuyiphupho lami ukuthi ngihlangane nabalingisi abahamba phambili ezweni.

“Abantu kumele balindele okungalindelekile kumlingisi uSweetie ku-Rockville. USweetie uzoshiya ababukeli abaningi befuna okwengeziwe, izwa ngami,” kusho yena.

Ebuzwa ukuthi ngabe likhona yini ithuba lokuthi aphinde aahade uThabisile uthe: “Okwamanje ngishade nomsebenzi wami, mhlawumbe ngiyoshada uma sengineminyaka engama-40 nangaphezulu.”

Izihloko zakamuva