Umlimi oyimpumputhe wondla amakhulu emindeni

Elmon Tshikhudo

UMaanda Mafhege akakwazanga ukuyifihla injabulo yakhe ngemuva kokuthola isitifiketi kubantu base-Dzingahe, e-Thohoyandou.

“Ukusiza labo abaswele sekuyinto engiyithandayo,” kusho uMafhege obe yimpumputha kusukela efunda ibanga lesi-9.

“Bengingazi ukuthi umnikelo wami uzoba nomthelela ongaka futhi ngizoklonyeliswa ngale ndlela.”

Ukulima bekusegazini lakhe kusukela ezinsukwini zakhe zamabanga aphansi ngesikhathi elima egcekeni lakubo.

UMafhege akazange avumele ukukhubazeka kwakhe kumvimbele. Ube ngumlimi osebenza ngokugcwele kwathi ngowe-2017 wazuza ifa labazali bakhe elingama-hectare amane e-Dzingahe lapho atshala khona imifino nombila.

Kusukela lapho uMafhege uvule isifuba sakhe futhi usesize amakhulu emindeni, izintandane nezinkulisa zendawo ngemifino yamahhala.

Umthelela wakhe emphakathini uzwakale kakhulu ngesikhathi kuqubuka lolu bhubhane.

Unikezwe isitifiketi ngesikhathi kunomhlangano womphakathi esigodlweni seNkosi yendawo.

Umholi wendabuko wendawo u-Azwihangwisi Tshabuse uthe: “Sibusisiwe ngokuba noMafhege emphakathini wethu. Uyigugu. Izimpilo eziningi ziguqulwe zaba ngcono. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu amsize azuze okuningi.”

Izihloko zakamuva