Umlilo oqubuke ngeMandela Day ucekele phansi indawo yase-Plastic View – njengonyaka odlule

Doreen Mokgolo

Njengonyaka odlule ngosuku lokuzalwa lukaMandela, umphakathi wase-Plastic View ngase-Woodlands, ePitoli uchithe usuku lonke uhlunga imfucumfucu esale kumlilo oshise imijondolo.

Kushone abathathu kwathi abanye abaningi balimala ngesikhathi umlilo uqubuka endaweni yokuhlala, wacekela phansi imijondolo engaphezu kwama-400 ngokuphelele. Le ndawo inemijondolo eminingi engaqhelelene kangako eyakhiwe ngoseyili namashidi opulasitiki.

Kusolwa ukuthi isitofu sikapharafini ebesingabhekiwe yisona esidale umlilo osabalale nasemijondolo engomakhelwane.

UMirla Ngwenya, odabuka e-Mozambique oshonelwe ngudadewabo emlilweni, uthe ubelele ngesikhathi ezwa ukuthi unenkinga yokuphefumula futhi uyakhwehlela.

“Ngesikhathi ngivula amehlo ngibone amalangabi ngezwa abantu bekhala ngaphandle,” esho.

“Ngimemeze izingane zakwethu ukuthi zivuke. Ngiphunyukile futhi angilimalanga kodwa udadewethu ubevaleleke ngaphakathi.”

Uthe ubemile ingekho into angayenza kuze kwaba udadewabo uyathula.

“Bengazi ukuthi useshonile,” kusho uMirla.

Umholi womphakathi uBenjamin Masana uthe yinye kuphela indlela yokuxazulula le nkinga kuleya ndawo, ukuthi uhulumeni ahlinzekele abantu ngezindlu.

“Selokhu ngathuthela lapha eminyakeni emihlanu edlule sihlangabezana nezinhlekelele ezinje. Abantu bashiya ikhandlela noma isitofu sikapharafini sivutha okuholela ezigamekweni ezifana nalezi,” kusho yena.

“Sasithenjiswe ngonyaka odlule ukuthi sizothuthelwa kwezinye izindawo, kodwa akukho okutheni okusavelile ngalokho.”

Uthe i-Metro ibanikeze amaphasela okudla kodwa bona abakufuni ukudla. Bafuna izindlu.

“Lo unyaka wesibili kulandelana singakwazi ukwenza izinto ezinhle ngeMandela Day. Singayenza kanjani imisebenzi emihle uma namanje sisancike eminikelweni ukuze sisinde?”

Scrolla World Cup Quiz