Umlayezo ongajwayelekile oshiywe ngumuntu oseshonile

Kamogelo Muvhenzhe

Wayesho ukuthini uJoel Masila ngenkathi ebhalela umndeni wakhe incwadi ethi, “Ekugcineni indoda engenacala iba necala. Lokhu kukhulu futhi abanye badlula ebunzimeni”?

NgeSonto uJoel Masila oneminyaka engama-35 ubudala, wase-Ga-Matsea ngase-Mankweng esifundazweni sase-Limpopo, ubulale umzala wakhe uSarah Makwela oneminyaka engama-25 ubudala. Ube esedubula nobabekazi wakhe uJoyce Morwna oneminyaka engama-50 kanye nomzala kababekazi – ngesibhamu sikamfowabo asisebenzisa emsebenzini. UJoyce ushonele endaweni yesigameko, kanti umzala wakhe yena usindile.

Ngemuva kwesikhathi esithathe amahora amaningi bethunjiwe, uJoel udutshulwe wabulawa ngamaphoyisa.

Umbhalo wakhe odidayo ubandakanya nala mazwi: “Niwushise umzimba wami. Impilo imnandi kakhulu futhi imfushane, ayinabulungiswa, inezingxabano eziningi futhi ijulile.

Ngokusho kwezihlobo, uJoel ufike kubo kamzala wakhe ngezikhathi zehora lesithupha ekuseni e-Mshongo Ville Section lapho ashiye khona imoto yomfowabo, wahambisa uSara baya emfuleni oseduzane lapho afike amdubula khona kabili ngaphambi kokudubula uJoyce kanye nentombazane.

UFrans umyeni kaJoyce uthe ubemphatha njengendodana yakhe uJoel futhi wamyisa e-Gauteng ukuyomsiza ekutholeni umsebenzi. Basebenza ndawonye iminyaka waze wadilizwa uJoel.

“Angazi ukuthi yini emenze walimaza umndeni wami kanjena,” kusho uFrans.

Ilungu lomndeni uNkele Makwela uthe bafuna bathathelwe izinyathelo ezinzima umfowabo kaJoel, oyiphoyisa lomgwaqo, ngokushiya isibhamu sakhe emotweni.

“Usize umfowabo ukubulala udadewethu,” kusho ilungu lomndeni.

Uthe bebengazi ukuthi uJoel udubule udadewabo kodwa bathole lokho ngesikhathi bezwa ukuthi bathunjiwe” kusho ilungu lomndeni.

USara ushiye ngemuva izingane ezintathu.

Okhulumela amaphoyisa ase-Limpopo, uBrigadier Motlafela Mojapelo, uthe uJoel udubule ebhekise emaphoyiseni kanti naye ube esedutshulwa wabulawa.

Izihloko zakamuva