Umlandeli kaMagashule othembekile uhamba ibanga elide ukuyomeseka

Kabelo Tlhabanelo

Ngenkathi abanye behamba ngezimoto namabhasi beya e-Bloemfontein ukuyokweseka u-Ace Magashule ngenkathi evela enkantolo, indoda eyodwa ihambe uhhafu webanga ngebhayisikili layo.

Lokho kungamakhilomitha angama-225 ebangeni eligcwele lamakhilomitha angama-400.

UMoses Mokgatle uqale uhambo lwakhe esuka e-Moletsane e-Gauteng waya e-Free State e-Bloemfontein ngoLwesihlanu ngehora lesithathu ekuseni.

Uthe ukuthanda ukushyela ibhayisikili nokweseka uNobhala-Jikelele we-ANC u-Ace Magashule kumgqugquzele ukuthi akwenze lokhu.

Uthe: “Ngiyakuthanda ukuhamba ngebhayisikili futhi ngibone ithuba lokukhombisa uthando lwami ngesikhathi ngisuka e-Moletsane ngiya e-Free State.

“Ngesikhathi ngise-Vaal, abalandeli abase emabhasini  adlulayo bangizwela futhi bangigibelisa. Bengingalubhekile usizo ngoba ngikujwayele ukugibela ibhayisikili isikhathi eside. Kodwa baphikelela ngemuva kokuthi ngihambe amakhilomitha angama-225.”

Le mlisa oneminyaka engama-56 uyabuzonda utshwala futhi akabhemi kodwa usazizwa esemncane njengomlisa oneminyaka engama-25.

“Ukufa kuphela okuzongihlukanisa nebhayisikili lami futhi ngifuna ukuphonsela inselelo bonke labo abacabanga ukuthi ukuba ngaphezu kweminyaka engama-50 ukuphela kwempilo. Ngize ukuzokweseka u-Ace Magashule futhi ngizizwa ngikahle ukuthi ngifinyelele kulelo phupho.”

Uphinde wagitshezwa ukubuyela ekhaya lakhe ngebhasi elifanayo.

Omunye umlandeli  othembekile kaMagashule uNtombi Mtshali, oneminyaka engama-35, uthe: “Ngisho nangesikhathi simgibeza  e-Vaal river, ubebukeka emusha impela futhi engakhathele. Mdala ngokwanele ukuba ubaba wami kodwa usakhombisa impilo. Ngifisa sengathi iningi lamadoda belingafana naye.”

UMoses uthe usecabanga ukushayela ibhayisikili futhi ngoNcwaba uma uMagashule eyovele enkantolo futhi.

“Ngiyethemba ngizobe  nginamathayi amasha,” uyasho.

Izihloko zakamuva