Umkhwenyana wenqabe ukudansa emshadweni wakhe

Arthur Greene

Kubantu abaningi abathandanayo, umdanso wokuqala ungenye yezikhathi ezibaluleke kakhulu zosuku lwabo lomshado.

Kungaba yisikhathi esihle sokuba ndawonye nokusondelana phambi kwabo bonke abathandekayo babo ukuba babone.

Kwabanye abaningi, kuba enye yezinto ezivelele nezibalulekile osukwini nokwenza ukuthi ubumnandi bomshado buqhubeke.

Noma nje izithandani zaseNyakatho ye-Nigeria, bezingazimisele ukudansa umdanso wabo wokuqala – kodwa uDJ wabo obeqashiwe ubeneminye imibono.

Kwividiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana, umkhwenyana ubonakala enqaba ukudansa emshadweni wakhe, bese ekhipha isexwayiso esiqinile ku-DJ omphoqa ukuthi edanse.

Isiqeshana sevidiyo sibonisa izithandani ezijabule zihamba phakathi kwabantu, zizungezwe inqwaba yabathandekayo.

Njengoba lezi zithandani ezimamathekayo, zigqoke izingubo zazo zomshado, zihamba kancane zibheke ezihlalweni zazo, lo-DJ ubone  ukuthi sekuyisikhathi esifanelekile sokuqala ukukhuluma ngombhobho wakhe.

Ube esephakamisa ukuthi lezi zithandani zidansele umculo odlalayo, isiphakamiso umkhwenyana asinqabile.

Kepha lo-DJ ubephikelela, futhi ngaleso sikhathi umakoti uqale ukubukeka engakhululekile njengoba ebesedidekile phakathi kokuqhubeka nokuma nje noma aqhubeke nokudansa.

Kodwa umyeni wakhe uqhubekile nokungiyzwa lento ebeshiwo u-DJ wabe esetshela umphathi wohlelo ukuthi aqhubeke nohlelo, ekwenza lokho emkhomba ngomunwe.

Uma ungasibuza, umphathi wohlelo akazange adinge ukuyokwenza ingoma nokudansa ngakho!

Umthombo wevidiyo: i-YouTube

Izihloko zakamuva