UMkhwebane uthi uR4 million kweyezindleko zabameli awanele

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

UMvikeli woMphakathi uBusisiwe Mkhwebane usesebenzise izigidi zemali ekhokhela abammeli ukuze bamsize afakazele ukuthi unekhono ngokwanele ehhovisi aliphethe.

Njengoba esekhokhele abammeli u-R26 million iNkantolo yoMthethosisekelo imnikeze u-R4 million kodwa uthi mncane kakhulu.

UMkhwebane wethule isikhalazo kwi-Judicial Service Commission (JSC) ngokumelene neNkantolo yoMthethosisekelo efuna ukufinyelela ngokungenamkhawulo emalini yabakhokhi bentela ukuze akwazi ukuzivikela.

Mhla zizine kuNhlaba ubhalele i-Judicial Service Commission wathi kungenzeka ukuthi ummeli wakhe wamanje u-Advocate Dali Mpofu angayamukeli imali enqunyiwe ngakho kuzomele afune abammeli abasha.

“Ukuqhubekela phambili ngidinga isikhathi ukuze ngithole ukumelwa. Angazi ukuthi ngizolitholaphi ithimba labammeli elizovumelana nemibandela yenu engelona iqiniso nengenangqondo ethi umsebenzi okumele wenziwe akumele udlule isamba sika-R4 million noma isikhathi senyanga eyodwa.”

UMkhwebane osalelwe izinyanga ezinhlanu kuphela enkontilekeni yakhe uzoya eNkantolo eNkulu eyofuna ukuthi uphenyo olumayelana naye luchithwe njengoba ethi aluwenzi umqondo.

Ngenyanga edlule leli komiti lihlangane izinsuku eziyisithupha engekho lanikeza ubufakazi bokuthi uphathwe kabi ikomiti lomthetho wesigaba 194.

“Lolu phenyo lumayelana nokukhishwa kwami ehhovisi ngakho kuyamangaza ukuthi leli hhovisi lingasebenza ngaphandle kwami.”

Okokugcina ufuna inkantolo icacise ukuthi ubani okufanele akhokhe imali yakhe yabammeli.

“IPhalamende libukeka liqagela isinqumo salo ngakho kumele lilucacise lolu daba.”

Umvikeli womphakathi ongundabamlonyeni uthweswe icala ngemuva kokwenza amaphutha amaningi kanye nezinqumo ezingezinhle emacaleni amaningi okuhlanganisa nokudlula igunya lakhe ngokuphenya umkhankaso kaMengameli uCyril Ramaphosa we-CR17.

Izihloko zakamuva