UMkhize obeyiPhini likaNgqongqoshe Wezabesifazane wendele kobabomkhulu

Lungani Zungu

IPhini likaNgqongqoshe eHhovisi likaMengameli, uSolwazi Hlengiwe Mkhize udlule emhlabeni eneminyaka engama-69.

UMkhize, obeyilungu le-ANC National Executive Committee (i-NEC), phambilini ubephethe isikhundla sokuba nguNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme Nokuqeqesha, ngesikhathi sikaMengameli wangaphambilini uJacob Zuma.

Ngaphambi kwalokho ubesebenza njengePhini likaNgqongqoshe Wezokuxhumana kanye neZinsizakalo zePosi.

UMkhize, oneziqu eziningi egameni lakhe, ube nesikhathi esifushane njengomfundisi eNyuvesi yase-Wits kwaze kwaba ngowe-1995, unyaka ngemuva kokhetho lwangowe-1994.

Uthando lukaMkhize lwentuthuko yabesifazane abasebancane luholele ekubeni ngumlandeli oshisekayo wezinhlangano ezisekela abesifazane.

Iqembu lakhe, i-ANC, alikaphawuli ngokushona kwakhe.

Akukaziwa okwamanje ukuthi yikuphi ukugula obekumphethe okugcine kuholele ekutheni ashone.

Amazwi enhlonipho alokhe engenile ebhekiswe kuMkhize. Futhi amazwi ethu enduduzo aya emndenini wakhe nakwabathandekayo bakhe.

UMengameli uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi adlulise amazwi enduduzo namuhla.

Okhulumela i-ANC uPule Mabe uthe iqembu lizokhipha isitatimende ngokudlula kukaMkhize kungekudala.

Izihloko zakamuva