Umisiwe uthishomkhulu osolwa ngokudlwengula

Lubhalwe nguSongeziwe Mapukata

Isigodi sase-Ngakaxa eDutywa e-Eastern Cape sigcwele izigameko eziphezulu zokukhulelwa kwentsha esafunda. 

Njengamanje uthishomkhulu nothisha wesikole samabanga aphezulu i-Bonkolo bamisiwe emsebenzini ngezinsolo zokudlwengula abafundi, ukubakhulelisa nokuphoqa ukuthi bahushule izisu.

Impendulo esheshayo yoMnyango wezeMfundo kulezi zinsolo ngoMsombuluko bekuwukuqinisekisa ukuthi ukufunda nokufundisa akuphazamiseki kakhulu ekumisweni kukathisha noThishomkhulu njengoba abafundi bebhala izivivinyo zaphakathi nonyaka, kusho okhulumela uMnyango uMalibongwe Mtima etshela i-Scrolla.Africa.

“Kubalulekile ukukhombisa abafundi ukuthi uhulumeni akalushayi indiva udaba lwabo ngakho-ke, lezi zinsolo sizithatha njengento ebaluleke kakhulu. Sifuna izingane zibone ukuthi sizikhathalele kakhulu.” 

Abafundi bathole ukululekwa ngokwengqondo nenhlalakahle  ukuze babhekane nokwenzekile okuthinta bona nozakwabo.

“Senza izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi labo abatholakala benecala babhekana nolaka lomthetho futhi ngeke baphinde bakwazi ukufundisa. Laba othisha ababili bamisiwe emsebenzini ukuze kuphenywe.”

“Sinyakaze ngokushesha ngoba sinovalo lokuthi uma siluyeka isikhathi eside lolu daba luzoba nomthelela kwimiphumela yabafundi, ingakho kudingeke ukuthi sigxume ngokushesha.”

“Sizocela bonke abazali ukuthi baqhubeke nokusebenzisana nathi ekuqinisekiseni ukuthi lezi zinsolo ziphathwa ngendlela. Sonke sisebenzela ukuthola umphumela omuhle ezinganeni njengoba zilungiselelwa ukuhlolwa. Sonke sidinga ukudonsa isisindo futhi siqinisekise ukuthi asilahlekelwa izingane zethu endleleni.”

Inhlangano elwela amalungelo ezingane iKhula EC eholwa nguPetros Majola ivakashele kulesi sikole izolo ngemuva kokuthola izikhalazo eziningi kubantu abakhathazekile bethi izingane zikhuleliswa ngothisha esikoleni. Bahlangana nabazali nothisha, kusho uMajola etshela i-Scrolla.Africa.

“Ngithole ucingo oluvela enhlanganweni yabezindaba luthi i-Bonkolo SSS ingesinye sezikole ezihamba phambili ngokukhulelwa kwabafundi ngakho, ngibe sengikhetha ukuya kulesi sikole.”

“Kodwa ngamangala ukuthola ukuthi abazali abakawavuli amacala emaphoyiseni. Kuyangijabulisa ukubona ukuthi okungenani uMnyango uphendule ngokushesha kulezi zinsolo. Ngiyathemba ukuthi namaphoyisa azokwenza okufanayo,” kusho uMajola.

Abasesithombeni esingehla: Abafundi besikole samabanga aphezulu i-Bonkolo

Isithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva