Umisiwe uthisha osolwa ngokushela abafundi

Lubhalwe nguLungi Langa

Umiswe okwesikhashana uthisha njengoba kusaqhubeka uphenyo ngezinsolo zokuhlukumeza ngemuva kokuthi abafundi besikole samabanga aphezulu eMasibambane, eNsimbini, bethi ushela abafundi besifazane kulesi sikole.

Ukufunda nokufundisa kuqale ngoMsombuluko ngemuva kokuvalwa kwesikole ngoLwesine nangoLwesihlanu ngenxa yokuphazamiseka okudalwe umbhikisho wabafundi.

USihlalo we-SGB, uMnu Scelo Mbambo uthe abafundi babike ngothisha uthisha wezibalo ekuqaleni kwesonto eledlule bacela ithimba labaphathi besikole ukuthi liphenye ngalezi zinsolo. Uthe udaba belusaluniswa ngesikhathi abafundi benquma ukubhikisha ngoLwesine bethi akakhishwe uthisha esikoleni.

“Ngokusho kwabafundi uthisha ubelokhu ethintana nabafundi ngomakhalekhukhwini ebathumela imiyalezo ku-Whatsapp.

 Kungenzeka ukuthi uke waxhumana nabo ngesikhathi sohlelo lwesikole olwasungulwa ukusiza abafundi ngesikhathi sobhubhane lwe-Covid-19,” kusho uMbambo.

Uthe bebengakakhululeki ukudalula imininingwane yezingxoxo okukholakala ukuthi uthisha ubenazo nabafundi njengoba kusaphenywa ngokuziphatha kukathisha.

NgoLwesine abafundi abebedinwe begane unwabu banqabile ukuya ekilasini, befuna izimpendulo ngezikhalazo ezilethwe kwithimba labaphathi besikole. Lokhu kuholele ekutheni uThishomkhulu avale isikole.

Umfundi elingeke lidalulwe igama lakhe usola ukuthi lo thisha ubhekisa kakhulu kubafundi bamantombazane bebanga lesishiyagalolunye nabenza umatikuletsheni. Kukholakala ukuthi ubeheha amantombazane amane esikoleni.

“Omunye wabafundi uthe ubemthengela i-airtime nama-data amenzele nokunye,” kusho umfundi. 

Uthisha okhulume ne-Scrolla Africa uthe kube nemihlangano eminingi nezinhlaka ezahlukene okubalwa kuzo ithimba labaphathi besikole, abazali, ubuholi bomdabu kanjalo namaphoyisa. Emhlanganweni obungeSonto, kunqunywe ukuthi isikole sibuyele kwesijwayelekile ngoMsombuluko.

UMbambo uthe abazali badinwe bagane unwabu ngenxa yalezi zinsolo, banxusa ukuthi uthisha akhishwe esikoleni kungakhathalekile ukuthi uphenyo luthini.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe uMnyango uyaphenya ngezinsolo ezibhekiswe kuthisha. UMnyango uzithathela phezulu zonke izinsolo ngothisha abathandanayo nabafundi. Uxwayise othisha ukuthi bagweme ukujola noma ukwenza okungafanele kubafundi.

UMahlambi ukuqinisekisile ukuthi uma sekwenziwa uphenyo olufuze lolu kuzomele bamkhiphe esikoleni uthisha okukhulunywa ngaye njengoba kusalindwe umphumela wophenyo ngalezi zinsolo.

Izihloko zakamuva