Umholi wamabutho akwaZulu uxoshwe ngenxa yokudelela inkosi nokweseka uZuma

Celani Sikhakhane

Isinqumo somholi waMabutho akwaZulu sokuya eNkandla eyokweseka owayenguMengameli wezwe, uMnu uJacob Zuma, kumlahlekisele kakhulu.

UZihogo Maguzumbela Nhleko owaziwa ngelikaMgilija uxoshwe esikhundleni sakhe ngoLwesine.

USihlalo womkhandlu wendabuko Usuthu, uDkt uDumisani Khumalo umemezele ukuthi iNduna yamabutho ikhishwe esikhundleni sayo ngemuva kwezingxoxo nomkhandlu waseNdlunkulu.

NgeSonto uMgilija uhole Amabutho waya eNkandla ukuyokweseka uZuma.

“Izigameko zokungaziphathi kahle kwakhe zaqala ngaphambi kokukhothama kweNkosi uGoodwill Zwelithini. Emcimbini wokugubha uMkhosi Wokugcina Wezithelo, obanjwa minyaka yonke Enyokeni Royal Residence, uMnu Nhleko wakhuluma amazwi anenhlamba neNkosi engasekho, kwaze kwafika sezingeni lokuthi ISilo sikhiphe umyalelo wokuthi kubekwe usuku lapho kuzobhungwa khona ngokuziphatha kwakhe, ngoba uzizwe ethukwa nguMnu uNhleko emphendula ngendlela engenanhlonipho,” kusho uKhumalo.

NgoMsombuluko kuye kwakhandwa ingxoxo kuWhatsApp yenziwe ngabangani beNduna uMgilija bemeseka okwathi ngemuva kwalokho kwaphenduka inkundla yokuhlasela uMengameli uCyril Ramaphosa noMntwana uMangosuthu Buthelezi.

Labo abamelene nalokhu kuhlaselwa banqume ukuphonsa amavidiyo nezithombe zocansi ukuze kungazinzi kubabambiqhaza.

Iqembu ebelinabahlanganyeli abangaphezu kwabangama-270 lilahlekelwe ngababambiqhaza balo abaningi abathathe isinqumo sokuphuma kanti manje selisele nabantu abangama-50.

Ngesikhathi kuthintwa uMgilija ukuze aphawule uthe: “Kungani ungibuza? Iya kulabo abaqhamuke nalesi sinqumo ubabuze.”

UKhumalo uthe lesi sinqumo sokukhishwa kukaMgilija ngecala sigunyazwe yiNkosi uMisuzulu kaZwelithini, uNdunankulu woMdabu eBukhosini kanye neSizwe samaZulu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi kanye neNdlunkulu.

Izihloko zakamuva