Umhlengikazi wenze inhlekisa ngowesifazane onenkinga yokuya esikhathini

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Owesifazane usale ethukuthele egane unwabu ngemuva kokuvakashela emtholampilo nokuyinto ephenduke isidina ngesikhathi umhlengikazi ehlekisa ngesimo sakhe sempilo esibucayi.

Lesi sigameko esenzeke ngoLwesihlanu e-Vanguard Community Day Centre, kwaLanga eKapa sisuse umsindo futhi abantu bafuna ukuthi kusukunyelwe lolu daba lokungaziphathi ngendlela efanele kwalo mhlengikazi.

Isiguli (38) esicele ukungadalulwa besifuna usizo ngenxa yenkinga eziqhubekayo yokuya esikhathini.

“Sekuphele inyanga yonke ngiya esikhathini ngakho ngiye emtholampilo ukuyothola usizo”.

Esikhundleni sokuthola uzwelo nokusekelwa uthole impendulo ehlasimulisayo evela kumhlengikazi.

“Ngichazele umhlengikazi ukuthi kungani ngikhona kodwa uye wahleka. Ngiye ngazibuza ukuthi yini ehlekisayo ngokuthi ngiye esikhathini isikhathi eside kangaka,” esho.

Isiguli siye sashaqeka ngezinkulumo ezingafanele zomhlengikazi.

“Akazange agcine ngokungitshela ukuthi lesi simo sijwayelekile uphinde wathi isizathu esenze ngivakashele emtholampilo ukuthi ngifuna ukwenza ucansi,” kusho isiguli.

Isiguli sizamile ukugcizelela ukuthi isimo saso sibucayi kodwa umhlengikazi akazange afune kuzwa lutho. Umhlengikazi uye wamyalela ngesibindi ukuthi ahambe aye ekhaya alinde ukopha kwehle ngokwemvelo.

“Ngivuke ngehora lesine ekuseni ukuze ngibe ngowokuqala kodwa umhlengikazi uye wehluleka ukwenza umsebenzi wakhe. Ukuvakashela kwami emtholampilo bekungahlangene nocansi. Bengikhathazekile ngesimo sami yena wanquma ukwenza ihlaya ngaso,” esho

“Ukuleya ndawo ukuyohlinzeka ngezinsiza hhayi ukwenza amahlaya.”

Oyisikhulu sezokuxhumana eMnyangweni wezeMpilo e-Western Cape uNatalie Watlington uxolisile egameni lomnyango.

“Lesi senzo asamukelekile,” esho.

UWatlington uthe abaphathi besikhungo baxhumane nesiguli ukuze baxolise futhi bahlele isikhathi sokubonana ukuze kuphinde kuhlolwe isimo saso.

“Siyakusekela ukuzibophezela kwethu ekuphatheni wonke umuntu ngenhlonipho nangesizotha,” kusho uWatlington.

Esithombeni esingenhla: Owesifazane (38) wakwaLanga, eKapa ohambe e-Vanguard Community Day Centre ethukuthele ngemuva kokuthi umhlengikazi enze inhlekisa ngesimo sakhe.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva