Umfundi webanga lesikhombisa ushaywe ngothisha bakhe abahlanu

Zukile Majova

ULisolethu Ngoma ofunda ibanga lesikhombisa, e-Manguzela Full Service School, ubelokhu efuna ubulungiswa ezinyangeni ezintathu ezedlule ngemuva kokuhlaselwa kabuhlungu ngothisha abahlanu esikoleni sakhe.

Lesi sigameko senzeka emagcekeni esikole esigodini sase-Caba e-Matatiele, e-Eastern Cape ngoNhlolanja.

Kodwa kuze kube namuhla, umndeni wakwaNgoma ulokhu uyiswa le nale ngaphandle kokuba kwenziwe ubulungiswa.

ULisolethu uthe uthisha wambamba efake isigqoko esingeyona ingxenye yomfaniswano wesikole, wasithatha.

Ngenkathi ethatha isigqoko, uthisha watshela uLisolethu ukuthi uyeyisa.

“Ngithe ngisuka kuyena wavele wangijikijela ngetshe ngazama ukuvika kodwa langishaya emlenzeni. Kwangena omunye uthisha bangibamba bangiyisa kwelinye igumbi lapho abaqale khona ukungishaya,” kusho uLisolethu.

Uthe bamshaye ngezibhakela, bamshaya kabili ebusweni futhi basebenzisa ipayipi ukumshaya ekhanda, emhlane nasemahlombe.

Uthe kokunye uthisha oyedwa wamshaya ngepulangwe ngemuva ngaphambi kokuba uthisha wakhe afike azomsiza.

Manje uLisolethu usesishiyile isikole futhi unethemba lokuthi ngonyaka olandelayo uzothuthela kwesinye isikole.

Unina uMama uNgoma, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi leli cala liye enkantolo futhi othisha badedelwa ngesexwayiso.

“Silubikile udaba esiteshini samaphoyisa eMaluti sathola udokotela ukuthi agcwalise ifomu i-J88 kodwa icala aliqhubeki.”

UMama uNgoma uthe kwamphatha kabi ukubona indodana yakhe ifika ekhaya ihembe layo lidabukile nomlomo uvuvukile, yize sekwavalwa ukujeziswa ngenduku.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo e-Eastern Cape, uMonwabisi Mbangeni, uthe umnyango uqale uphenyo ngalesi sehlakalo kanti othisha ababili abathinteka ekushayweni kukaLisolethu basulile ezikhundleni ngaphambi kokuthi kuqale ukulalelwa kwecala ngokugcwele.

“Ngophenyo lwethu sithole ukuthi kunabantu abathathu abathintekayo, hhayi abantu abahlanu.

“Manje othisha ababili sebesulile kanti manje sekusele oyedwa vo obethinteka kuleli cala.

“Ngasohlangothini lwethu siluphothulile uphenyo.

“Okusele manje ukulalelwa ngokusemthethweni kwalo thisha osasesikoleni.”

Izihloko zakamuva