Umfundi uphazamiseke ingqondo bemthuka ngenhlamba yesikhathi sobandlululo

Umfundi oneminyaka engu-14 ubudala waseHoërskool Die Wilgers ePitoli uyelulama esesibhedlela ngemuva kokuthi aphazamiseke ingqondo ngenxa yokuhlukunyezwa ngokobuhlanga esikoleni.

Umfundi webanga lesithupha ubebizwa ngegama elingavumelekile ngokomthetho wakuleli (k**r) ngabafundi ababili abamhlophe ngoNhlaba.

Uyise wentombazane wathi: “Indodakazi yami yangitshela ukuthi abafana ababili esikoleni bayibiza nge-k**r futhi yangibuza ukuthi kusho ukuthini lokho?’

“Ngangingazi ukuthi ngithini… lokhu kwenzeka phambi kwabanye abafundi, futhi kwamhlukumeza kakhulu ngoba bekunguye yedwa ingane emnyama lapho.

Ubaba nendodakazi baye esikoleni beyoxoxa ngakho, isikole sathi sizophenya.

“Akekho ofanelwe yilokhu, ikakhulukazi ngo-2024. Sicishe salahlekelwa yingane ngenxa yokucwasa. Lokhu akumele ngabe kuyenzeka,” kusho ubaba, kubika i-TimesLive.

“Usefunde ezikoleni zamaBhunu impilo yakhe yonke futhi akakuthandi ukucwasa. Ubehlala ethi abantu bayafana. Ngesikhathi lokhu kwenzeka, kwamenza wabona ukuthi ezinye izingane zimbona ngendlela ehlukile, futhi waba nokuphazamiseka.”

Intombazane iqale ukuzenyeza futhi yabuza imibuzo eshaqisayo mayelana nokuphila nokufa. Abazali bakhe bamyise kudokotela wezengqondo obaluleke ukuthi angeniswe esibhedlela sabagula ngengqondo. Waphuthelwa izivivinyo zakhe zikaNhlangulana.

“Ingane yami isesibhedlela,” kusho ubaba wayo.” “Ngivule icala lobugebengu ngoba akekho umuntu ofanelwe yilokhu, ikakhulukazi ngo-2024. Sicishe salahlekelwa yingane ngenxa yokucwasa. Lokhu akumele kwenzeke.”

URaymond Saayman, inhloko yesigungu esilawula isikole, uthe: “Lesi sigameko sishaqisile. Akuyona indlela abafundi bethu abajwayele ukuziphatha ngayo. Sigxeka kakhulu noma yiluphi uhlobo lokucwasa ngokwebala futhi sikuthatha njengento ebaluleke kakhulu lokhu. Uhlelo lokuqondiswa kwezigwegwe luzokwenziwa ngokushesha.”

Luhlanganiswe ngumbhali we-Stuff

Isithombe ngenhla: Hoërskool Die Wilgers.

Umthombo: Hoërskool Die Wilgers/Facebook

Izihloko zakamuva