Umfundi owaphumelela ngamalengiso ufundela ubudokotela

Sizwe Sibiya

Ukuphasa ngamalengiso izifundo eziyisishiyagalombili ezivivinyweni zikamatikuletsheni, kube yimpumelelo ekhethekile kuLindani Nkosi obefunda e-King Dinuzulu High School KwaNongoma.

Njengamanje uselibhekisa ezingeni elilandelayo.

Le nsizwa yase-White City enyakatho yasemakhaya KwaZulu-Natali isendleleni ebheke ukuyofundela ubudokotela.

Lo mfana oneminyaka eyi-19, uklonyeliswe ngeSitifiketi Sokuphasa kahle kakhulu kanye ne-Laptop ezomsiza ezifundweni zakhe zemfundo ephakeme nguMasipala Wendawo yakwaNongoma emiklomelweni yaminyaka yonke ye-Mayoral Excellence Awards.

ULindani utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ukuthola imiphumela emihle empilweni kumele uzinikele ngakho konke.

“Kumele ube nomdlandla futhi ukwazi ukulawula izinto. Awukwazi ukuthembela komunye umuntu ngoba uma kufika izithiyo, zikushaya wedwa,” kusho uLindani osevele enza unyaka wakhe wokuqala ezifundweni zobudokotela eNyuvesi yaKwazulu-Natali eThekwini ngoxhaso lwe-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

Unina, uZanele Madlopha uthe uLindani ubewuthathela phezulu umsebenzi wakhe wesikole.

“Ngisho nasenkulisa ubevele ezimisele ngomsebenzi wakhe wesikole,” esho.

“Ngifuna nokubonga iDinuzulu High School. Othisha bakhe nabo basebenze kanzima futhi basebenzisane nathi njengabazali,” kusho yena.

“Sengijahe ukumbona efeza iphupho lakhe lokuba ngudokotela.”

“Ngiyathanda ukuba esikhungweni semfundweni ephakeme,” kusho uLindani.

“Kodwa angisakwazi ukulinda ukubuyela ekhaya futhi ngisebenzele umphakathi wami.”

Izihloko zakamuva