Umfundi osemncane okhaliphile udinga usizo lwezezimali ukuze aqhubeke nezifundo zakhe

Joseph Chirume

Kunethemba lokuthi abafundi bakuleli kungenzeka bengayikhokhi imali yokufunda emanyuvesi kanye nasemakolishi obuchwepheshe ngemuva komzabalazo omubi we-Fees Must Fall. Kepha umfundi osemusha wase-Zimbabwe ongundabuzekwayo kungenzeka engaziqedi izifundo zakhe ngoba akasenayo imali.

UTriphin Mudzvengi ukhulele eNyakatho yeNtshonalanga kanti wenze unyaka wakhe wesibili e-Wits ngokufundela izifundo ze-BSc kwi-Civil Engineering. Abazali bakhe, abathola imisebenzi yesikhashana, abanayo indlela yokukhokhela izifundo zakhe.

UMudzvengi ubengomunye wabaphumelele kahle kakhulu esifundazweni saseNyakatho neNtshonalanga ngonyaka wezi-2020, ephasa ngo-distinctions. Wasizwa ngabantu ababemfisela okuhle, abagcine bemkhokhela imali yokubhalisa neyokufunda enyuvesi.

Ngonyaka wakhe wokuqala eNyuvesi wenza adume ngazo, waphasa ngo-distinctions kuzo zonke izifundo zakhe eziyishumi.

“Ngikwazile ukubhalisela lo nyaka ngisebenzisa imali ebisasele eminikelweni yanyakenye nakuba kusashoda izi-R3,000.

“Kodwa njengamanje, angisenamali,” esho.

“Ngithandazela ukuthi ngithole iminikelo kule minyaka emibili esele ukuze ngikwazi ukugxila emizamweni yami yokufunda ngingakhathazeki ngemali.

“Kunzima ikakhulukazi uma ungumfundi ongasiye welakuleli ngoba kufanele ukhokhe iphesenti elingama-75 lemali ekhokhwayo ukuze ukwazi ukufunda. Ngibhekene nenkinga enkulu yokukhishwa enyuvesi ngonyaka ozayo uma ngingatholi umxhasi.”

Izihloko zakamuva