Umfana wase-Eastern Cape oneminyaka eyi-13 ungumpetha wekarati

Sandiso Phaliso

Umfana oneminyaka eyishumi nantathu uCaleb Barlow wase-Eastern Cape uyena omncane kunabo bonke oseke wathola ibhande elimyama lokuba umpetha kukarati. 

UCaleb unguthisha aphinde abe ngumpetha kwi-English futhi engakwazi ukuba umeluleki

Uqale ukuqeqeshelwa ikarati eseneminyaka eyisithupha. Wayefuna ukufunda ukuphakama nokufunda ubuciko obuhle ngokulwa.

Useqalile ukuqeqesha abancane nabadala abangomakhelwane bakhe e-Baffalo Flats endaweni yase-East London

Ngangigqugquzelwa amafilimu adlala ukarati kusho uCaleb.

Ngobunye ubusuku ngahlangana namantombazane amabili egqoke izingubo zekarati. Umama wami wangibuza ukuthi ngingathanda yini nami ukufundela ikarati ngathi yebo.

Wayeneminyaka eyishimi nambili ngenkathi ethola ibhande lakhe lokuqala elimyama.

Lo mfana ofunda ibanga lesishiyagalombili e-Port Rex Technical High School uthe ubegcwele injabulo ngenkathi ethola ibhade lakhe elimyama.

Umama wakhe uMarion Barlow uthi indodana yakhe yayijabule kakhulu ngenkathi ithola ibhande layo elimyama ngoNhlolanja ngowezi-2020 e-Gqeberha.

Sahamba naye ukuya kumcintiswane wakhe kusho umama wakhe.

UCaleb usehambe umhlaba wonke eqhudelana nabantu abahlukene, kodwa njalo mekufanele ahambe sike siqongelele imali yokukhokhela uhambo lwakhe.

Ngiyaziqhenya ngendlela aphumelela ngayo eskoleni nakukarati. UCaleb uthola uthando nokwesekwa emndenini wakhe wonke kusho uMarion

UCaleb utshele i-Scrolla.Africa ukuthi okwamanje kumele agxile emsebenzini wakhe wesikole njengoba efisa ukuba unjiniyela.

Imina omncane futhi owokuqala e-Dan endaweni yase-Eastern Cape othole ibhande elimyama kanti ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngithole elinye bese ngineminyaka eyi-16, kodwa ngingathanda ukuqhubeka nemidlalo.

Bengingeke ngikwazi ukwenza konke lokhu ngaphandle komqeqeshi wami uShihan Stephen Martin.

UMartin uthi uyaziqhenya ngoCaleb  ngasekuzuzile ngokuzimisela nokuhlonipha

Scrolla World Cup Quiz