UMengameli uzosayina uMthethosivivinywa we-NHI ibe semthethweni

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Sekuqinisekisiwe ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa uzosayina uMthethosivivinywa woMshuwalense wezeMpilo kaZwelonke ube semthethweni ngoLwesithathu.

IHhovisi likaMengameli likhiphe isitatimende esimemezela ukuthi: “NgoLwesithathu, mhlaka-15 kuNhlaba 2024 uMengameli uCyril Ramaphosa uzosayina esidlangalaleni uMthethosivivinywa woMshuwalense wezeMpilo kaZwelonke.

“UMthethosivivinywa uqondisa ukuguqulwa kohlelo lokunakekelwa kwezempilo eNingizimu Afrika ukuze lufinyelele ekuhlinzekeni izinsiza zezempilo ezweni lonke futhi ngalokhu, uhlose ukuqeda ukungalingani okubalulekile kwezenhlalo-mnotho kanye nokungalingani kwesikhathi esedlule,” ngokusho kwesitatimende.

Kwengeze ngokuthi: “Umcimbi wokusayinwa kwesivumelwano uzoba se-Union Buildings, ePitoli, ngo-2 ntambama.

UNgqongqoshe wezeMpilo uJoe Phaahla naye uzobe ekhona futhi uzophendula imibuzo kwabezindaba ngalolu daba.

Lo Mthethosivivinywa uhlose ukuhlinzeka ngosizo lwezempilo ezigidini zabantu abampofu baseNingizimu Afrika ngohlelo olunezigaba ezimbili, olusakhombisa ukungalingani okujulile kwezinhlanga nezenhlalo osekube khona amashumi amathathu eminyaka ngemva kokuphela kobandlululo.

Lo Mthethosivivinywa uphikiswe kakhulu yizinhlangano zamabhizinisi ezithi uzoholela ekwehleni kotshalomalo emkhakheni wezokunakekelwa kwezempilo futhi kulimaze umnotho waseNingizimu Afrika obuvele untekenteke.

Ngesikhathi esemkhankasweni wokhetho ngoLwesihlanu olwedlule ePitoli, uRamaphosa uthe: “NguMthethosivivinywa woMshuwalense wezeMpilo kaZwelonke ozoshintsha ukunakekelwa kwezempilo ezweni lakithi. Uma kukhona ukuntengantenga sizokwazi ukukulungisa ngoMthethosivivinywa we-NHI.

“Yilapho esizobhekana khona nenye yensalelo yokugcina yobandlululo nokungalingani, ngokuletha ukulingana ezweni lethu.”

Osesithombeni ngenhla: UMengameli uCyril Ramaphosa.

Umthombo: X

Izihloko zakamuva