UMengameli ukhulume ngowokuvalwa kwezwe ongaphumelelanga

Lubhalwe ngumbhali weScrolla

Abantu bagubhe uSuku lwamaLungelo Abantu ngoLwesibili lapho uMengameli uCyril Ramaphosa athole khona ithuba lokwethula inkulumo yakhe yosuku nokuthi akhulume ngombikisho we-EFF onyundile ngoMsombuluko.

Enkulumeni yakhe eyibhekise esizweni ese-De Aar, e-Northern Cape ​​uRamaphosa usole amaqembu angadalulwanga amagama ngokuzama “ukwehlisa intando yeningi” kanye nokufuna “ukuhlukumeza amalungelo abanye, ngokubasabisa, ukubaphoqa ukuthi babambe iqhaza embhikishweni kanye nokubaphoqa ukuthi babambe iqhaza ngosuku okufanele ngabe abayi ngalo emsebenzini.

“Ngiyajabula ukuthi abantu abaningi bakuleli abazange bajoyine umbhikisho, kodwa basebenzise amalungelo abo njengabantu bakuleli,” engeza.

Uphinde wagcizelela ukuthi izwe alikwazi ukuthi lithi liyawahlonipha amalungelo abantu uma lingaqinisekisi ukuthi zonke izakhamizi zithola izidingongqangi ezifana nomhlaba, izindlu, ukudla, amanzi, ezempilo kanye nemfundo.

Umcimbi wenziwa minyaka yonke njengesikhumbuzo sesibhicongo sase-Sharpeville esenzeka ngomhlaka-21 kuNdasa ngo-1960.

Ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho ophikisana nemithetho yomazisi ebidinga ukuthi abantu abamnyama bakuleli baphathe omazisi ngaso sonke isikhathi, amaphoyisa avulele ngenhlamvu esixukwini sabantu ababalelwa ku-7 000 kwashona abangu-69.

Lolu suku luphinde lube isikhumbuzo sesibhicongo saseLanga, esenzeka ngomhlaka-21 kuNdasa ngo-1985 lapho amaphoyisa ombuso abulala khona abantu abangu-35 ngesikhathi kukhunjulwa iminyaka engu-25 yesibhicongo sase-Sharpeville.

USuku lwamaLungelo Abantu lusebenza njengesikhumbuzo semizabalazo yezwe edlule kanye nempi eqhubekayo yokulingana nobulungiswa kubo bonke.

Lolu suku lunikeza abantu bakuleli ithuba lokuzindla ngenqubekelaphambili eseyenziwe mayelana nokugcinwa kwamalungelo abantu kanye nomsebenzi okusamele wenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi amalungelo omuntu ngamunye ayavikelwa.

Esithombeni esingenhla: Abantu bakuleli begubha uSuku lwamaLungelo Abantu

Izihloko zakamuva