UMengameli uCyril Ramaphosa uthule uhlu lwamagama abantu abayisishiyagalombili okungakhethwa kubo umphathi wezobulungiswa

Njengoba isikhathi somphathi uMogoeng siphela ngesonto elizayo, umqhudelwano kwabafuna isikhundla sakhe uyashuba. UMengameli uCryril Ramaphosa ngoMsombuluko umemezele uhlu lwabantu abayisishiyagalombili abasohlwini  njengoba kumele kuqokwe ozothatha isikhundla somsebenzi wezobulungiswa.

Amanye amagama alabo abayisishiyagalombili asethuse abaningi. Isibonelo nje, igama likaHlophe ophethe inkantolo ephakeme yase-Western Cape kanye nomvikeli womphakathi uMkhwebane kubukeka kuzodala impikiswano enkulu okhethweni.

UHlophe ubhekene nokuthweswa icala ngemuva kokuba ijaji lasenkantolo limthole enecala lokungaziphathi kahle futhi wazama ukufuna amajaji azomeseka kulokhu.

Lokhu kuza ngemuva kwesikhalazo esenziwa amajaji amabili enkantolo yomthethosisekelo athi uHlophe wabacela ukuba badingide icala lowayenguMengameli uJacob Zuma kanye namaphuzu okuphulwa kwengalo yomthetho.

UMkhwebane naye ubhekene necala ephalamende elisaqhubeka elingenza kusheshe kunqanyulwe isikhathi sakhe sokuphatha, esiphela ngonyaka wezi-2023.

Ukhetho lokuqoka ozothatha isikhundla sikaMongoeng luzoqala mhla ziyi-16 kuMandulo luvalwe mhla zi-1 kuMfumfu.

Amagama alandelayo aqokwe iNingizimu Afrika:

● UMengameli wamajaji uJohn Hlophe

● Ijaji uMbuyiseli Madlala

● Ijaji uMandisa Maya

● UDr Wallace Amos Mgoqi

● Ummeli uBusisiwe Mkhwebane

● UMengameli wamajaji uDunstan Mlambo

● Ummeli u-Alan Neson SC

● Ibamba lomphathi wezobulungiswa uRaymond Zondo

Sebebonke bangama-25 abaqokiwe kwinani labantu abayi-148 abahambise imniningwano yabo, kodwa laba abayisishiyagalombili yibona abangene kuhlu futhi abafanelekile, bakhethwe uMengameli uCyril RaMaphosa.

Konke obekudingakala:

*Incwadi yalowo okuqokile kanye nemniningwane yakhe

*Incwadi eveza ukuthi oqokiwe uyavuma kanye nemininingwane yakhe

*Incwadi yalaba abaseka oqokiwe kanye nemininingwane yabo noma okunye okuveza ukuba bayameseka oqokiwe.

*Kanye namaphepha abalulekile aveza yonke imniningwane yalowo osuke eqoke igama lomuntu olungele ukuba umphathi wezobulungiswa.

Isikhungo salaba abaqokiwe, esinosihlalo ijaji uNavanethem Pillay, baphinde babhekisise yonke imininingwano elethiwe.

Laba abayisishiyagalombili abakhethiwe sebefike okhethweni lowamanqamu, njengoba iphaneli ilindeleke ukuhambisa uhlu lwamagama amathathu noma ayisihlanu kuRamaphosa mhla zingama-29 kuMfumfu.

URamaphosa uzobe esethatha isinqumo sokuqoka olungele ukuba umphathi wezobulungiswa.

AbaseNingizimu Afrika abaphikisana nalokhu okukhethiwe kumele bahambise izikhalazo zabo [email protected] kanye no [email protected] ngehora lesihlanu ngoLwesihlanu, mhla ziyi-15 kuMfumfu ngonyaka wezi-2021.

Izihloko zakamuva