Umengameli kumele aqinise isandla kweyenqubomgomo

UZukile Majova ubika ukuthi umengameli kumele aqinise isandla kwi-ANC engqungqutheleni yenqubomgomo ezoba kule mpelasonto.

UMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa kumele aveze igunya lakhe emaqenjini amancane akwi-ANC ahlose ukuhudulela iqembu phansi nokuthi lingabi namthetho.

Kuze kube manje uRamaphosa usamile ohlelweni lwakhe lokudedela amandla akhe ngokumelene neqembu elikwi-ANC elizimisele ngokubukela phansi igunya lakhe.

Uhlangothi lwe-ANC olweseka owayengumengameli uMnu Jacob Zumu elizibiza nge-Radical Economic Transformation (RET), libheke engqungqutheleni yenqubomgomo ye-ANC lapho elizofuna ukuthi kuhoxiswe umgomo we-ANC odume kabi.

Lo mgomo uthi abaholi bamaqembu abasolwa ngamacala abucayi ngamaphoyisa kumele behle ezikhundleni zabo ukuze kuphephiswe iqembu ekutheni libe ihlazo emphakathini.

Ngaphambi kokuthi lo mgomo wamukelwe engqungqutheleni yokukhetha ubuholi ngo-2017, ikhansela lesigceme, imeya noma uNgqongqoshe obhekene necala elinzima wayehlala iminyaka emide esikhundleni.

Abaholi abaningi abakhohlakele bahlaze iqembu iminyaka, bethi umuntu uthathwa njengomsulwa kuze kutholakale ubufakazi bokuthi unecala.

Engqungqutheleni eqhubekayo yesithupha yenqubomgomo yeqembu e-Nasrec, eGoli, uSihlalo omusha we-ANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma, uhola ithimba elifuna ukuthi kuhoxiswe lo mgomo.

UNobhala wesifundazwe uMnu Bheki Mtolo uthe: “Ingqungquthela inqume ukuthi izithunywa engqungqutheleni yenqubomgomo kumele zidlulise isiphakamiso esibambekayo sokuthi umgomo wokuhoxa ungagcini ngokubuyekezwa kodwa uchithwe.

Ukube amaqabane e-RET enza ngendlela yawo abaholi abafana noNobhala-Jikelele osamisiwe we-ANC uMnu Ace Magashule nowayeyiMeya yeTheku uZandile Gumede abashushiswa ezinkantolo ngamacala okukhwabanisa nenkohlakalo ngabe bangenele ukhetho lwezikhundla zobuholi kwi-ANC.

Kodwa amaqabane e-RET angalindela ukwehlulwa engqungqutheleni yenqubomgomo njengoba izithunywa ezivela ezifundazweni eziyisishiyagalombili – e-Eastern Cape, e-North West, e-Western Cape, e-Limpopo, e-Mpumalanga, e-Free State, eGoli kanye nase-Northern Cape – kulindeleke ukuthi zeseke uRamaphosa.

Ezinye zalezi zifundazwe ziyaseseka isiphakamiso sokuthi lo mthetho usetshenziswe ngendlela efanele ngaphandle kokwenza isithombe sokuthi ukuphazamisa nokubhuntshisa izifiso zezepolitiki zabaholi abangahambisani nohlangothi lukaRamaphosa.

Kodwa ukuchithwa okuphelele kwalo mthetho kubukeka kungeke kusaphumelela.

Izihloko zakamuva