Umdlwenguli “onenhliyo embi nonya” ufanelwe okungaphezu kodilikajele ababili – kusho ijaji

Moyahabo Mabeba

Njengoba egweba u-Aubrey Manaka odilikajele ababili ngecala lokudlwengula nokubulala uPrecious Ramabulana ngoLwesihlanu, iJaji uFrancis Kganyago wathinteka wathi:

“Ungumuntu onenhliziyo embi nonya.”

UManaka uphinde wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalombili ngokugqekeza ngenhloso yokudlwengula, kanye neminyaka eyi-15 ngokubamba inkunzi esebenzisa isihluku.

Izigwebo zakhe zokudlwengula, ukugqekeza kanye nokubamba inkunzi zizoqhubeka kanye kanye.

Lesi sigwebo siletha ukuphela kwecala elisezingeni eliphezulu kakhulu, olwenzi umshushisi uTrott Mphahlele akhiphe izinyembezi ngoLwesine.

Ekhipha isigwebo eNkantolo eNkulu yase-Limpopo e-Polokwane, iJaji uKganyago lithe uManaka uyindoda enonya futhi ekhohlakele efanelwe ukujeziswa kanzima.

UKganyago uphinde watshela u-Aubrey ukuthi: “Izenzo zakho zilimaze abantu abaningi futhi ngenxa yalesi sizathu, isigwebo sakho kufanele sibe nzulu. Ngiyazibuza ukuthi ungumuntu onjani, ongadlwengula umuntu wesifazane ophayo bese umbulala ukuze umthulise unomphela ukuze kufihleke icala lakho elibi kangaka.”

UKganyago uqhubeke wathi “ngokudlwengula umuntu wesifazane ongakwazi ukuzivikela, wenze isenzo esinesihluku futhi wehlisa isithunzi sakhe sobuntu. Indlela owenze ngayo lobu bugebengu ikhombisa ukuthi awubahloniphi abantu besifazane. Uphuce isisulu ilungelo lakhe lokuphila ngokomthethosisekelo futhi wawaqothula unomphela amaphupho akhe okuba ngumondli womndeni wakhe.”

Umamncane kaPrecious, uMavis Selothimela, ukhulume ngomonakalo odalwe ukubulawa kwakhe emndenini.

“Lokhu okwenziwe yile ndoda kunesihluku esikhulu. Lokhu kulethe ubuhlungu obukhulu emndenini. Asikwazi ukubhekana nokulahlekelwa nguPrecious kusukela ngalolo suku uManaka amthatha kithi. Njengoba ngikhuluma nje, umama kaPrecious usesibhedlela ngenxa yokucindezeleka. Singamxolela kanjani umuntu olethe usizi olunje emndenini wethu? Siyasamukela isigwebo, yize lokhu kungeke kusilethele ukuthula ngokushesha.”

Okhulumela isifundazwe ku-National Prosecuting Authority, uMashudu Malabi-Dzangi, uthe: “Besinecala eliqinile ngo-Aubrey futhi ibingekho indlela abengaphunyuka ngayo engalweni yomthetho.”

Izihloko zakamuva