Umdansi osemncane ukhombisa ukundlondlobala

Doreen Mokgolo

UCassidy Cheogang ungumfanyana osemncane ozithandela ukudansa. 

Lo mdansi we-hip hop oneminyaka eyishumi nanye wase-Brakpan, usephumelele ukungenela umqhudelwano womdanso wamazwe ngamazwe weNdebe Yomhlaba ozoba se-Spain.

Lokhu kulandela ukunqoba kwakhe  emqhudelwaneni womdanso weNdebe yoMhlaba obuse-Lewende Word Church e-Centurion emasontweni amabili edlule.

Eseneminyaka emithathu, uCassidy waqala ukudansa ngokubuka amavidiyo omdanso nokulingisa.

Ilapho abazali bakhe abaqaphela khona ithalente lakhe banquma ukumbhalisa e-Geluksdal Dance Academy eminyakeni emine edlule.

Waphazamiseka ngesikhathi isikole siphoqeleka ukuba sivalwe ngenxa ye-Covid-19, wabhalisa e-Dexter Dance School kwathi kungakapheli nesonto wayiswa emakilasini athuthukile.

Lokhu kukhuthaze abafundisi bakhe ukuthi bambhalise emqhudelwaneni womhlaba.

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa, uCassidy uthe namanje akakakholwa ukuthi uwuwinile lo mqhudelwano.

“Bebekhona abanye abadansi abanohlonze, kodwa ngazithembisa ukuthi ngizokwenza into ehlukile futhi ngizodansa kangcono,” kusho lo mdansi.

“Lokhu kungifakazele ukuthi ngifanelwe ukungenela umqhudelwano womhlaba.”

Uthe uyawuthanda umdanso we-hip hop omenza akwazi ukuhlola imidanso ehlukene.

Unina kaCassidy, u-Adelaide Cheong, uthe ubehlezi azi ukuthi indodakazi yakhe inekhono kodwa ubengakholwa ukuthi izowuwina umqhudelwano womhlaba ekuqaleni kwawo.

“Kuthathe umsebenzi onzima nokuzidela ukwenza lokhu futhi sizoqhubeka nokumeseka,” kusho inina.

“Bengijwayele ukubukela umdanso wakhe kumavidiyo futhi elingisa neminyakazo. 

Ngangazi ngaleso sikhathi ukuthi unekhono futhi uzofinyelela kude kulo mkhakha uma ethola ukuqeqeshwa umuntu onguchwepheshe.”

Izihloko zakamuva