Umcimbi wokugeza eNdlunkulu yakwaZulu umisiwe ngenxa yezidubedube zezombusazwe e-Swatini

Celani Sikhakhane

Ukuhlubuka e-Swatini kuphoqe iNkosi uMakhosetive Mswati III ukuba imise umcimbi wokugeza izingane zikadadewabo, obekufanele wenziwe ngesonto eledlule.

Ngokusho kwengcweti yamasiko amaSwati, uMagidza Mhlanga, ukukhomba ukuphela kwesikhathi sokuzila, iNkosi uMisuzulu nezingane zakwabo bazogcotshwa ubulongwe bezimbuzi bese behlanjululwa ngenyongo yenkomo ngaphambi kokuba bageze ngokuhamba kwesikhathi.

Izingane zeNdlovukazi ebeyibamba uMantfombi MaDlamini Zulu ongasekho, okubalwa kuzo neNkosi uMisuzulu, bekufanele zigezwe esigodlweni sikamalume wazo uMswati ngoLwesithathu lwesonto eledlule.

Umcimbi ubuzokwenzeka njengengxenye yesiko kulandela ukudlula emhlabeni kukamama wabo.

Okhulumela umndeni waseNdlunkulu yakwaZulu, uMntwana uThulani Zulu, uthe umcimbi wokugezwa kumele umiswe ngenxa yezidubedube zezombusazwe e-Swatini.

“Njengengxenye yalolu siko, izingane zeNdlovukazi uMantfombi bekufanele zihambele e-Swatini lapho obekumele ziyogezwa khona kodwa njengoba nazi ukuthi kunezinxushunxushu zepolitiki kuleliyazwe, umcimbi wokuhlanzwa kudingeke ukuthi umiswe,” kusho uMntwana uThulani.

I-Scrolla.Africa siphinde sathola ukuthi umndeni waseNdlunkulu yakwaZulu ubuhlose ukuthumela ithimba eNkosini uMswati ukuze lidlulise amazwi enduduzo ngokudlula emhlabeni kukadadewabo, iNdlovukazi uMantfombi, ngokwesiko lawo.

Indlovukazi ebiyibamba engasekho wayengudadewabo weNkosi uMswati kanye nendodakazi yeNkosi uSobhuza kanye nomzukulu weNkosi uSomhlola.

I-Swatini inyakaziswe yizinsuku zombango onodlame phakathi kwamasosha nababhikishi abafuna izinguquko zentando yeningi.

Phakathi kwezinxushunxushu eziqhubeka nokwanda, uhulumeni uyiphikile imibiko yokuthi iNkosi uMswati III wabalekela lolu dlame waya ezweni elingumakhelwane iNingizimu Afrika.

Izidubedube zivele ngemuva kokuthi iNkosi uMswati iqoke uNdunankulu, okuphonswe inselelo yilabo abakholelwa ukuthi lesi sikhundla kumele sinqunywe ngentando yeningi ngokhetho.

Amaqembu ezepolitiki avinjelwa ezweni kusukela ngowe-1973.

Njengoba kubikiwe ngenyanga edlule, ukukhethwa kabusha kwemibuso emibili emikhulu yaseNingizimu Afrika kuphendule umbusi wase-Swatini, iNkosi uMswati III, waba ngumholi wendabuko onamandla kunabo bonke eningizimu ye-Afrika.

Scrolla World Cup Quiz