Umbulali uzicelele isigwebo eside ejele

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Ilungu elincane leMancoba Seven Angels Ministries ligwetshwe iminyaka engu-241 ejele ngemuva kokucela isigwebo eside esake sakhishwa.

USiphosihle Tatsi (23) waboshwa kanye nabanye abahlanu ngo-2018 ngesikhathi uphenyo lwamaphoyisa ngokushona kwamaphoyisa amahlanu esiteshini saseNgcobo lubaholela endaweni yebandla iMancoba Seven Angels Ministries.

Kungalesi sikhathi lapho amaphoyisa athola khona okushaqisayo mayelana nokuthi leli bandla liyingxenye eyenza amasiko angalungile.

Ibandla belisolwa ukuthi alivumelekile kuwonkewonke. Imfundo nomsebenzi okhokhelwayo ngaphandle kwebandla kwakukholelwa ngokusobala ukuthi izimfundiso zokukhonza usathane.

Kuthiwa amalungu kwakumele anikele ngayo yonke impahla yawo yasemhlabeni njengezimoto, imali nemizi uma efisa ukujoyina ibandla.

UTatsi nalabo asolwa nabo ekuqaleni balilahla ilungelo labo lokumelwa ngokomthetho, bemi kwelokuthi liphambene nezinkolelo zabo.

“UNkulunkulu kuphela ummeli wethu,” besho.

Le nsizwa itshele iNkantolo eNkulu yaseMthatha ukuthi ukugetshengwa kwakungumyalelo webandla layo futhi babekwenzela ukufeza isiphrofetho.

Nokho, uTatsi omncane kulabo abammangalelwe washintsha isicelo sakhe wavuma icala, ethi ufuna ukuqala impilo entsha kude nethonya lesonto.

“Uma ngichitha isikhathi esiningi ejele kuba ngcono. Ngizoba nesikhathi sokuzifundisa nokuzinika amandla nokukhetha impilo ekhululekile ngaphandle kokuyalelwa nokudidwa ingqondo yinkonzo,” kusho uTatsi ezincengela ijaji.

UTatsi wazalelwa kuleli bandla iMancoba Ministries. Uthe unina wajoyina leli bandla eneminyaka engu-18 wangabe esabuyela emuva.

“Umama wayethi ukuboshwa kwethu nokubekwa icala lokubulala amaphoyisa kwakuwukufeza isiphrofetho futhi akumele sibe nabammeli abasimelayo,” kusho uTatsi.

IJaji uFathima Dawood limgwebe iminyaka engu-18 ngecala ngalinye kulawa amahlanu okubulala, iminyaka engu-12 ngecala ngalinye kwamabili okuzama ukubulala, engu-18 ngokwakha uzungu, neminyaka eyishumi ngokugebenga amahlandla ayisikhombisa.

Kwengezwe eminye iminyaka engu-29 ngamacala amathathu okutholakala nezibhamu nezinhlamvu ezingekho emthethweni, nelilodwa lokutholakala nezinhlamvu ngenhloso yokwenza icala, kanye neminyaka eyishumi ngelokugqekeza.

Izigwebo zizodonsa kanye kanye, okusho ukuthi uTatsi uzodonsa iminyaka engu-18 kuphela.

Ethula isinqumo, uDawood uthe uTatsi ufundiswe futhi wenza ngokwemiyalelo yabazalwane bebandla iMancoba Ministries.

Uncome uTatsi ngokukhombisa isibindi ngokukhuluma iqiniso ngobekwenzeka ebandleni.

UTatsi uthe akanalo ikhaya angaya kulo ngaphandle kwendawo yebandla eNgcobo.

“Ngangiyisigqila ebandleni laseMancoba. Ngibonga ijele sengiyakwazi ukuhlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile. 

Engikufunayo ukuba umuntu olungile,” usho kanje.

Esithombeni esingenhla: Amaphoyisa egasela eMancoba Seven Angels Ministries esigodini saseKhanyilanga eNgcobo.

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva