Umbulali uRosemary washayela intatheli yeScrolla isishwapha sakhe

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Lolu daba lwashicilelwa ngomhlaka-15 kuMandulo ngonyaka ka-2021.

Ngenyanga kaMfumfu ngonyaka odlule ngavaleleka noRosemary Ndlovu osolwa ngamacala okubulala ngesikhathi umnyango okwakufanele singene kuwo namaphoyisa eNkantolo eNkulu yaseGoli ungavuleki.

NgoLwesibili mhlaka-14 kuMandulo, cishe ngemuva konyaka lowo owayeyiphoyisa elalinguSayitsheni wangikhombisa umqolo wakhe ngesikhathi sekhefu lasemini eNkantolo ePhakeme yase-Palmridge. 

Lokhu wakwenza ngesikhathi ebona ukuthi ngangimthwebula izithombe namavidiyo. 

Ngemuva kokugoba kwakhe ebheke ngakumina ngaqonda ngqo kuyena saba nengxoxo emfushane e-gallery yaseNkantolo.

Ngesikhathi ngisondela kuye uRosemary waqaphela ukuthi ngiyamthwebula, ngamangala ngesikhathi egobisa iqolo lakhe kimi emamatheka kakhulu.

Ngangifuna ukubona ukuthi uyakhumbula yini ngelanga esavaleleka ngalo eNkantolo eNkulu yaseGoli. Okwangimangaza wayesakhumbula.

“Wena uhlezi ungilandela ne?” kubuza yena.

“Ngikukhumbula ngesikhathi icala lihleli eNkantolo yesifunda saseTembisa.”

“Yini inkinga yakho?” wamamatheka sengathi ubengekho ecaleni lokubulala.

Ngemuva kwalokho wahlala ebhokisini elinde ukuthi kuqale ingxenye yesibili yokulalelwa kwecala lakhe. Wayephekwa ngemibuzo abammeli ngobufakazi obavezwa ofakazi abangu-56 asebefakaze ngaye.

Ngesikhathi kuqhubeka icala uRosemary wayebonakala emamatheka esebhokisini naphezu kohlobo lwemibuzo ayebuzwa yona ekuseni.

Wavele wacasuka ngesikhathi iJaji lilokhu limkhumbuze kaningi ukuthi kufanele aphendule kuphela kulokho ofakazi ababefakaze ngakho.

EziNkantolo eziningi ebengizihambela selokhu kwaqala icala likaRosemary Ndlovu, kunento eyodwa ebilokhu igqama.

Uhlezi egqoke kahle futhi ezimisele, izinwele zakhe zilungisiwe ngendlela efanele.

URosemary waboshwa mhla ziyisikhombisa kuNdasa ngo-2018. Ngemuva kokuqala eNkantolo yesifunda saseTembisa, icala likaNdlovu njengamanje liseNkantolo eNkulu e-Palmridge lapho icala lakhe liqhubeka khona njengamanje.

Izihloko zakamuva