Umbono Omuhle Kakhulu

Elmon Tshikhudo

Ezinyangeni eziyi-15 ezedlule ezweni lonke abafundi baphazanyiswe yilo bhubhane ezifundweni zabo. Abaningi njengamanje baya kuphela izinsuku ezimbalwa ngesonto.

“Lokhu kudinga ukusukunyelwa,” kusho uMnuz Muvhango, onguchwepheshe nomqambi we-IT ovela e-Louis Trichardt e-Limpopo.

U-Excellent wakhe ikilasi ledijithali elizoxhumanisa abafundi nothisha babo noma ngabe bakuphi.

“Uhlelo lwethu lwezemfundo nokufundisa kwansuku zonke kuphazanyiswe ubhubhane lwe-Covid,” echaza.

Ezikoleni eziningi, sekujwayelekile ukuthi abafundi baye emakilasini isonto lonke bese kudingeka bathathe ikhefu ngesonto elilandelayo.

UTheo Ndwamato, ofunda ibanga le-10 e-Shayandima secondary school ngaphandle kwase-Thohoyandou, uthe akukaze kube nzima kangako ukuthola imfundo.

“Siya esikoleni izinsuku ezimbalwa kuphela ngesonto ngokulandela imigomo ye-Covid-19.”

Lokhu kungaqiniseki nokuphazamiseka kube nomthelela omkhulu ekukhiqizeni – kothisha kanye nabafundi – ezikoleni.

U-Excellent uthe uqhamuke namasu akhe amasha okwenza imfundo ihehe futhi ifinyeleleke kubafundi ngokusebenzisa ubuchwepheshe bamakhalekhukhwini nokwenza amakilasi edijithali atholakale mahhala ezikoleni.

Ubuchwepheshe buzovumela futhi busize othisha kanye nabafundi ukuqhubeka nokufunda noma bengakwazi ukungena emakilasini.

“Sesihlonze izikole ezingama-30 esizozisiza e-Limpopo kanti iphupho lethu ukusabalalisa ezweni lonke kungekudala,” kusho u-Excellent.

URendani Manenzhe, ongumxhumanisi wesikole e-Mshaathoni secondary school e-Nzhelele, uthe lobu buchwepheshe bungaba nezinguquko.

Ngokusho kukaManenzhe, iningi labafundi lithatha ukuhlala emakhaya njengeholidi futhi aliwenzi umsebenzi wesikole elibekelwe wona.

“Igumbi lokufundela eledijithali yindlela okufanele sihambe ngayo – lapho sizoxhumana khona nabafundi bethu yonke indawo,” kusho yena.

Izikole ezinentshisekelo zingabhalisa kuwebhusayithi ethi-MUVEX ICT noma zithumele i-imeyili ku-[email protected] 

Izihloko zakamuva