Umbiko we-SIU ugeqa amagula ngenkohlakalo

Dylan Bettencourt

I-Special Investigating Unit (SIU) ephenya ngendlela uhulumeni asebenzisa ngayo imali ekulweni  nobhubhane lwe-Covid-19, ithole ukuthi izivumelwano ezingu-2,803 bezingekho emthethweni.

Lo mbiko ukhishwe ngoLwesibili ngemuva kokuthi uMengameli uCyril Ramaphosa egunyaze ukuthi ukhishelwe esidlangalaleni.

Uphenyo lwe-SIU lubheka izinkontileka zikahulumeni ezingaphezu kuka-5,400.

Kubikwa ukuthi u-R14.3 billion, unikezwe izinkampani ezahlukene ezingu-3,066.

IHhovisi likaMengameli liqhubeke nokusho ukuthi imiphumela engu-45, enenani lemali engu-R2.1 billion selihlanganisiwe lithunyelwe kwisigungu esikhethekile senkohlakalo, ukukhwabanisa Nokukhishwa kwemali ngokungemthetho.

Esitatimendeni iHhovisi likaMengameli lithe “IsiGungu sinegunya lokubuyisa izimali zomphakathi ezikhishwe esikhwameni sezimali ngenkohlakalo, ukukhwabanisa kanye nokungena kwemali ngokungemthetho, futhi sibamba iqhaza kwizinqubo zomphakathi eziguquguqukayo nezingathathi isikhathi eside”.

I-SIU idlulise amacala amaningi kanti kwelinye kubizwe izikhulu zikahulumeni ezingu 224 ukuthi ziyoqondiswa izigwegwe.

Amanye amacala angu-386 adluliselwe kwi-National Prosecuting Authority (NPA), kanye namanye angu-330 adlulisiwe ukuze kuthathwe izinyathelo zokuphatha okuhlanganisa ukuvinjelwa.

Umbiko uveze ukuthi impahla ka-R500 million kumele ibuyiswe kanti sekubuyiswe impahla engaphezudlwana kuka-R34 million kuze kube manje.

URamaphosa ugunyaze i-SIU ukuthi iphenye izinsolo zokusetshenziswa kwemali budedengu mayelana ne-Covid-19 ngoNhlangulana wango-2020.

UMengameli we-SIU ukuqinisekisile ukuthi konke abakutholile kuzothunyelwa kwi-NPA ukuze kuqhutshekwe nophenyo.

Isitatimende sithe umbiko oshicilelwe ngoLwesibili awubandakanyi imininingwane yophenyo oluqhubekayo mayelana nezinsolo ezitholwe yi-SIU ngemuva kwesikhathi esibekelwe ukuthi izindaba zifakwe embikweni wokugcina.

“I-SIU ilindele ukuthi lezi zindaba ziphothulwe phakathi kukaNdasa noMbasa 2022 ngaphambi kokwethulwa kombiko wokuchibiyela kuMengameli ekupheleni kukaNhlangulanga,” kufundeka isitatimende.

IHhovisi likaMengameli lithe inani lemali ecishe yalahlekela evinjwe uphenyo ingu-R114.2 million.

Izihloko zakamuva