Umbiko uthi abasebenzi bokufika e-Qatar bavalelekile futhi bayaxhashazwa ngaphambi kweNdebe Yomhlaba yowezi-2022

Dylan Bettencourt

Izinguquko zokuqashwa e-Qatar zimile njengoba abasebenzi bokufika behlezi bexhashazwa abaqashi babo.

Umbiko onyantisayo we-Amnesty International uveza ukuthi imithetho emibili eyaphasiswa i-Qatar ngonyaka odlule eyayihlose ukuvumela abasebenzi bokufika ukuba balishiye izwe noma bashintshe imisebenzi ngaphandle kwemingcele ayizange isetshenziswe, okushiya abasebenzi bebopheleke kubaqashi babo.

Uhlelo lwe-Kafala olwavalwa ngowezi-2018 lubophezela abasebenzi kubaphathi babo futhi ludinga imvume kuzikhulu uma befuna ukuphuma ezweni noma ukushintsha imisebenzi.

Umbiko we-Amnesty onamakhasi angama-48 uveza indaba yesisebenzi esifudukele e-Qatar esidalula ukuthi sasatshiswa umqashi waso ngenkathi sicela ukushintsha imisebenzi. Kwakumele bakhokhe cishe imali eyizi-R25,000 – imali ephindwe kahlanu kunomholo wabo wenyanga – uma befuna ukuthola isitifiketi sabo sokunganqabi.

Umthetho osanda kuguqulwa uvumela abasebenzi ukuthi bashintshe imisebenzi ngokukhululeka ngaphandle kwemvume yomqashi wabo, kodwa ngesikhathi isisebenzi siyisa lesi sigameko kuhulumeni kazwelonke, icala alizange linakwe, ngokusho kwe-Amnesty.

“Ukunganeliseki okusobala kweziphathimandla kushiya izinkulungwane zabasebenzi zisengozini eqhubekayo yokuxhashazwa abaqashi abangathembekile nokuthi abaningi abakwazi ukushintsha imisebenzi futhi babhekene nokwebiwa kwamaholo,” kusho uMark Dummett, umqondisi wezinhlelo zenhlangano yomhlaba wonke.

UDummett uthe ikusasa labasebenzi bokufika lizobe lingacaci kahle uma sekufike iNdebe yoMhlaba yowezi-2022.

I-Qatar yabhalisela abasebenzi bokufika abayizigidi ezimbili ngesikhathi ithola amalungelo okusingatha lo mqhudelwano ngowezi-2010.

Izinkulungwane zabantu abashonile ngenxa yesimo esingesihle sokusebenza kwabikwa, kodwa uhulumeni wase-Qatar wangakunaka lokho. Umbiko we-The Guardian ngasekuqaleni kwalo nyaka uveze ukuthi babalelwa kwabayizi-6,500 abasebenzi bokufika asebeshonile selokhu izwe lanikezwa amalungelo okusingatha.

Njengoba sekusele isikhathi esingaphezu konyaka ngaphambi kweNdebe Yomhlaba yowezi-2022, izicelo zokuthi i-FIFA ingenelele ziyadlondlobala.

“Ukuxhashazwa kwabasebenzi abaningi bokufika e-Qatar sekuvele kwaba nethunzi elimnyama ngeNdebe Yomhlaba yangonyaka ozayo,” kusho uSacha Dshmukh, isikhulu esiphezulu se-Amnesty International UK.

Uhulumeni wase-Qatar ukhiphe isitatimende esichitha izimangalo ze-Amnesty mayelana nezinguquko zabasebenzi ezingenziwanga.

Isitatimende sithe i-Amnesty yehlulekile ukubhala nolulodwa udaba kubasebenzi abayizi-242,870 abashintshe imisebenzi ngempumelelo noma bakhulume ngabasebenzi abangaphezu kwabayizi-400,000 abahlomule ngokuqondile emalini ephansi kanye nezinye izinzuzo zezezimali.

Umthombo wesithombe: @Euronews

Izihloko zakamuva